Archive for май 2011

Живота погълна смъртта

май 27th, 2011 | By

Божието Слово съдържа в себе си хиляди думи – но нито една снимка, рисунка, карта или таблица. Божиите думи … са само думи. Въпреки това, твоята и моята Библия е като книга с картинки и много повече. Тя, както живота достига до всичките ни сетива, че и по-надълбоко. Аз и ти трябва да видим –
>>>>Кой ни променя?

май 27th, 2011 | By

  Според Библията, промяната в нашият живот, след като повярваме, става въз основата на дълбока лична връзка с Исус Христос. Библията описва тази връзка с легалната дума брак, или иначе казано, в момента, в който приемем Христос за наш Господ и Спасител, ние влизаме в бракосъчетание с Него. С течение на времето, ние постепенно биваме
>>>>Няма връщане назад

май 25th, 2011 | By

Никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство. Лука 9:62. Това, което Исус каза с тези думи бе: “Ако ще ме следвате, вие трябва да оставите всичко предишно, цялото си минало. Вие трябва да се забравили, да сте изгорили мостовете със старият си живот. Няма връщане
>>>>Неприятната дума слуга?

май 21st, 2011 | By

Здравейте мили читатели. Радвам се, че отново ще поговорим за Божията истина. Преди няколко седмици,един колега в работата ми помогна и аз му благодарих с думите:”Благодаря ти,че ми служиш.” Този израз често го използвам в християнската общност, но реакцията на този колега, ме накара да се замисля и да си спомня миналото си. Неговото лице
>>>>Как да се молим?

май 13th, 2011 | By

… църковните водачи трябва да престанат да се молят: "Господи, благослови това което правя" и да започнат да се молят "Господи, помогни ми да правя това, което ти благославяш." Рик УорънВеликата армия

май 7th, 2011 | By

Темата за величието е актуална за всяко време и култура. Виждаме как всяка държава има ден за напомняне на историческото величие, на победите на собствената армия и възхваляване на лидерите водили тези битки. Виждаме как това се смята за силна мотивация за нацията и повдигане на нейното самочувствие, за насочване народния ум към уникалност и
>>>>Няма връщане назад!

май 6th, 2011 | By

Спомняте ли си Лотовата жена? Би трябвало, по простата причина, че Исус ни каза да я помним (Лука 17:32). Тя бе жена, която можа да избяга унищожаването на Содом и Гомор – градове пълни разврат и грях, но тя бе и жената, която погледна назад и се превърна в стълб от сол (Битие 19:26). Едно
>>>>Кой е по-блажен?

май 5th, 2011 | By

Последните няколко Среди в църква разглеждахме видението, което бе дадено на Йезекиил, което пророка описва с думите: „Това беше изгледът на подобието на Господнята слава“ Йезекиил 1:28 Това е възможно най-пълното описание, което имаме в Библията за Господнята слава. Въпреки подробното описание на божият човек, виждаме, че повечето думи използвани са: като, подобие, на глед
>>>>Йезекиил–Божията слава

май 4th, 2011 | By

На какво прилича Бог? На космически полицай, който търси да залови всички затворници? На някой добър старец, който се смее и прощава всеки наш грях? Може би на супер компютър? Един човек накарал група християни да му опишат Бог. И те започнали …. След обясненията, той възкликнал "вашият Бог е прекалено малък" и аз бих
>>>>