Archive for март 2013

Библейските учители

мар. 12th, 2013 | By

Възможно е някой, който е „в Христос“ да е недорасъл, неразбиращ в пълнота какво означава да си християнин и отговорностите, които това носи. Израстването на такъв човек става чрез поучаване и съветване. Това, от което всеки християнин има нужда е от учител, който не се уморява, заради животворната сила на Царя на царете; силата, която
>>>>Кажи на душата ми: Аз Съм твое спасение

мар. 5th, 2013 | By

кажи на душата ми: Аз Съм твое спасение Псалм 35:3 А какво ни учат тези чудни думи на молитва? Това е моята вечерна просба към Бог. Но преди да се помолим с тази молитва, нека размишляваме малко. Текста в този псалм ни казва, че цар Давид е имал известни съмнения, защо иначе ще се моли
>>>>