Archive for февруари 2014

БОГ, КОЙТО ПРОЩАВА

фев. 5th, 2014 | By

Мойсей каза:” И сега, моля Ти се, нека се възвеличи силата на Господа мой, както си говорил: Господ е дълготърпелив и многомилостив, прощава беззаконие и престъпление, и никак не обез-винява виновния, и въздава беззаконието на бащите върху чадата до третия и четвъртия род. Прости, моля, беззаконието на този народ според Твоята голяма милост и както
>>>>