Archive for септември 2015

Смъртта и нейното значение за християнина

сеп. 12th, 2015 | By

Смъртта ще посети всеки от нас. Библията ясно и точно заявява, че е „ определено на човеците веднъж да умрат“ Евреи 9:27. Това е последното нещо, което ще изпитаме в нашият земен живот. Идеята за прераждането е чужда на християнството. Значението на смъртта Смъртта е прекратяване на физическият живот посредством разделяне на тялото от душата.
>>>>