Край на комплексите?!

ян. 9th, 2012 | By | Category: Най-новото

016362713

Здравейте мили читатели,радвам се,че ще ви споделя мисли,които със сигурност са минавали през всеки човешки ум.Ще говорим за мислите,които идват в умът ни,че ние не сме съвършени,перфектни,грешим,забравяме и т.н.И такива мисли,когато станат постоянни в някоя област в нашия живот,те неизбежно пораждат комплекс за малоценност.Неприятно нали?Спомням си като малък как татко,ме предупреди,че ще ме остриже нула номер,защото не слушам.По това време модата беше да си с дълга коса и тези,които бяха нула номер или бяха остригани от органите на реда,за срам от престъпление или че са имали въшки.Сега ми е смешно,като пиша,но тогава не беше така.Нещата могат да станат направо страшни и трагични,ако истината не се разбера напълно.Едно момче от нашия блок се роди без коса и не можа да го преживее и след няколко опита,сложи край на живота си.Някой ще каже,че истината го е накарала?Защото той е разбрал,какво ще е отношението на хората към него и на него самия към себе си до края на живота!?Дали истината,която можем да различаваме е проблема за комплексите ни?Напротив само истината може да ни спаси от комплексите!Вярващите в Господ Исус Христос знаят,че има две сили,които ни влияят на умът ни.Силата на злото(Сатана) е едното,той иска да съсипе човека,като го кара да се чувства,че нищо не става от него или обратното,че е велик като Господ.Силата на доброто Вечният Триединен Бог,Той ни дава истината да се огледаме в нея и да се променим към добро.Бог когато създаде човека,каза:ТВЪРДЕ ДОБРО.След като човека отхвърли Бог,съгреши.Бог сега казва за нас:ЧОВЕК Е ЗЪЛ.Зъл е заради греха и заради греха,сме отделени от Бог стареем и умираме,имаме различни аномалии и всички негативни последствия от греха.Много тежка истина,но тя води към най-важното,че след смъртта Бог ще оправи всеки,който е приел Христос като Спасител,всеки ще има съвършена същност,прекрасно нали?!Някой ще каже,добре,ама сега тука на Земята,как да се справя с явната ми несъвършеност?За да не позволим на злото да ни създаде комплекс за малоценност,единственото,което трябва да ни интересува е оценката единствено и само на Господа,Нашият Създател.Каква е оценката на Господа за нас?В 1Царе 16/7”Господ гледа на сърце”.Това е единствената оценка,която трябва да ни интересува,а именно какво сърце иска да имаме Господ!Не оценката на човек или религия,на мода или култура,на политика или на партийна принадлежност,на обстоятелства или симпатии!Оценката на Създателя ни е ,какво е нашето сърце:Марк 12/30”и да възлюбиш Господа,твоя Бог,с цялото си сърце”.Колко просто нали приятели?Единственото нещо,което е важно за Господа е ние да Го обичаме!Нищо друго!

Някой може да попита,какво означава да възлюбиш Господа?Моля отворете Библията,която ще ви открие тази превъзходна тайна на любовта към нашия Създател,Който даде не кой да е , а Сина Си за нас,Господ Исус Христос.Амин.

Leave a Comment