Божието царство

авг. 17th, 2012 | By | Category: Блог, Най-новото

KOGЕвангелието на Марк започва историята за служението на Исус със следните много важни думи:

„Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, като казваше: Времето се изпълни и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието.“ (1:14-15)

С тези думи, евангелист Марко ни обяснява простичко, че основната задача на проповядването на Исус е била да разкаже на всички за Божието царство.Четейки за поученията на Исус, разбираме, че това е била и основната тема, за която е говорил. Навсякъде, където е бил Христос, темата за Божието царство е била на устата Му, и винаги е била проповядвана като, че ли е най-важното нещо. Много въпроси са изниквали и техните отговори са пораждали още повече въпроси:

  • Какво е Божието Царство?

То е като сеяч, който сее. Като скъпоценна перла, като сенапово зърно.

  • Как може да се влезе в това Царство?

Човек трябва да продаде всичко, което имаи да го даде на бедните. Човек също трябва да стане като малко дете.

  • Важно ли е Божието Царство?

По-добре би било да се обезобрази човек, и да влезе в Царството сакат отколкото въобще да не влез

  • Притчата за Сеяча и почвата (Матей 13). Там научаваме, че вярата на даден човек може да бъде задавена от тръните и плевелите на богатството и проблемите. Да не би да говори за моята и твоята вяра? За нашият духовен живот?
  • Притчата за неблагодарният слуга (Матей 18), където господаря прощава на грешника всичките му дългове, а той не иска да прости на неговите длъжници и малкото, което му дължат. ДА НЕ БИ ТОВА ДА СЕ ОТНАСЯ ЗА МЕН?
  • Притчата за талантите (Матей 25) – ни кара да затихнем. Да не би това да означава, че Бог ще ме държи отговорен за това, как съм използвал това, което ми е дал? Аз да не би да съм слугата, който си е заровил талантите?

Това са доста неспокойни неща, които описват Божието Царство. Но, учениците на Христос са имали два избора – да избягат уплашени и да кажат „Тежко е това учение, кой може да го изпълнява“ или пък да се доближат повече до Христос – понеже Той им казва истината – и като се доближат до Него – да бъдат изцерени.

Какво е Божието царство? Защо се нарича блага вест? Защо се изисква толкова много от мене? Защо снимката на публикацията е с главата надолу?

Чуйте това поучение:

Божието царство – част 1

Leave a Comment