Изпълване с Божието присъствие

ян. 6th, 2014 | By | Category: Блог, Най-новото

Едно от най-важните неща относно прекарване на време насаме с Господа е наистина да имаме среща с Него. Това означава, простичко казано, да бъдем в Неговото присъствие. Понеже Бог е дух (Йоан 4:24), Той не е божество, с което може да се общува както общуваме с другите хора. Срещата ни с Бог е от друго естество. Тя е духовна. Важно е да отбележим, че тази истина, сама по себе си не омаловажава факта, че Той е реален и действително съществуващ.

Библията ни казва много ясно, че Бог е навсякъде. Давид пише в Псалм 139 “Къде да отида от Твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побегна? Ако възляза на небето, Ти си там;ако си постеля в преизподнята, и там си Ти.” Псалом 84 дори казва, че „Дори врабчето си намира жилище и лястовицата – гнездо за себе си, където поставя пилетата си, при Твоите жертвеници, Господи на Силите, царю мой и Боже мой. Блажени онези, които живеят в Твоя дом; те винаги ще Те хвалят.“ Та, Божието присъствие е навсякъде, затова казваме, че Бог е Все-присъстващ. Това е невероятна истина, която трябва да носи успокоение на всички вярващи. Няма място, събитие, ситуация, разговор или работа, където да не можем да имаме среща с Бог.

bure vav vodaЛогично би било да си си зададем е следният въпрос: как да се срещнем с Него, когато Той е винаги около нас? Въпроса е интересен и може да бъде илюстриран със снимката в публикацията. Ние сме като едно буре, което е сред вода (водата е Божието присъствие), но вътре в самото буре няма вода. Как става това? Как може това буре да се изпълни с вода? Тук е време да споменем този друг вид духовна дисциплина, наречена изпълване, или получаване на Божието присъствие. Тя, както и дисциплината на съзерцанието трябва постоянно да се упражнява. Трябва да признаем, че има уникален парадокс в духовните дисциплини: ние правим нещо, което може да бъде направено само от Бог. Изискват се нашата воля и желание, но не може да бъде постигнато с наши сили. Святият Дух, нашият велик Помощник, е единственият, Който наистина може да ни научи да получим и приемем Божието присъствие. Как става това? Има няколко практични стъпки, които можем да направим, за да се озовем в правилната позиция и да приемем помощта на Духа, който в винаги и готов и иска да ни помогне да се срещнем с Бог.

Първата стъпка е: да отделим време, в което искаме да се срещнеш с Бог. Бог няма да ни се натресе. Той е винаги готов, но в повечето от случаите идва, когато Го помолим. Та, първата стъпка е да отделим време, в което да помолим Твореца да направи така, че да познаем и получим Неговото присъствие.

Втората стъпка е поклонението. Ние сме създадени, за да прославяме и да се покланяме. Поклонението е момента, в който всичко ни се изяснява. Това е времето, в който поставяме Бог на първо място в сърцата си и Му отдаваме прославата, която Той заслужава. Бог обича поклонението да е от този тип: ние усещаме любовта Му, казваме Му колко е добър като в отговор на тази чудесна любов към нас, a Той, в отговор на тази наша прослава ни облива с любовта Си. В поклонението, всички ние можем, изведнъж, да обновим умовете си, чрез текста на песните прославящи истината за Бог, за нас, чрез това да Го прославим и да Му се възхищаваме като същевременно получаваме повече и повече от любовта Му.

Последната стъпка е пребъдване в Словото. Това е момент, в който Бог ни учи на нещо и така, чрез тази Негова поука, ние получаваме присъствието Му. Бог главно говори чрез Библията и никога не се извръща от нея. Та, пребъдвайки в думите Му, ние всъщност чуваме Неговия глас. Правилното четене на Библията трябва да става само чрез помощта на Духа.

След като свикнем, правейки тези стъпки, и изпълвайки се с Неговото присъствие, ще осъзнаем, че ще ни става все по-лесно да отделяме време за Бог и да се изпълваме с любовта Му.  От тук идва и тази фраза – „време прекарано с Бог“ без всъщност да сме имали физическа среща с Него.

Като християни, ние проповядваме, че Исус е жив, и на този факт се крепи нашата вяра. Ако нямаме постоянна среща с Бог, то нашето служение, хваление, говорене е едно лъжливо благовестие. Божието присъствие е нещо, което християнина трябва да изпита. Бог е близо, действащ и изпълнен с любов към нас. Нека времето, което прекарваме с Бог да бъде белязано със задоволство от опитността, която имате с чудната сила на живия Бог, която променя живота ни всеки ден.

Как да се молим, че да получим тази среща с Божието присъствие:

  • Помолете Святият Дух да ви покаже Божието присъствие, да ви открие, че Господ наистина е близо до вас.
    Забележете промяната в това, което чувствате, когато усетите присъствието Му. Присъствието на Святият е обикновено свързано с необяснима радост, мир и блаженство.

Ще ми изявиш пътя на живота; пред Твоето присъствие има пълнота от радост, отдясно на Тебе – винаги блаженство. Псалми 16:11

  • Помолете Бог да ви покаже, как да стоите в Неговото присъствие. Желанието Му е да ни се открие през целият ден. Той иска да е част от всичко, което правим през деня. Няма нищо, което ние правим, което да без значение за Господа. Той е този, който иска да е с нас.

 

One Comment to “Изпълване с Божието присъствие”

  1. Nina каза:

    Поставяме Бог на първо място в живота ни през цялото време, а не само по време на поклонението. Поверяваме му живота си и го молим да ни научи преди да вземем някое решение или преди да направим някой важен избор. Можем да му благодарим, и да го обожаваме дори на работното ни място без някой друг да разбере, но Бог чува и знае какво имаме в сърцето си.

Leave a Comment