Вечният живот

май 22nd, 2014 | By | Category: Блог, Най-новото

heavenly

„ Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог; и ние сме в истинния, тоест, в Сина Му Исус Христа. Това е истинският Бог и вечен живот.”  1 Йоан 5:20

Съмненията

Случвало ли ви се е да ви връхлитат съмнения? Особено, когато за известно време не разбирате защо се случват трудни неща в живота ви, нямате отговор на молитвите си или пък силно сте се надявали на изход от някаква ситуация, а всичко се е стекло по най-лошия начин.

Когато сме уморени от продължителна борба, от чакане на отговор или сме разочаровани, съмненията ни атакуват по-болезнено. Съмненията могат да послужат както за изграждане, така и за събаряне на вярата. Те са като камъни, които летят към крепостта на нашата вяра. Ние можем да ги оставим да разрушават здравината на стените или пък да ги ”уловим” с вярата си и да ги „вградим” за допълнителна стабилност на крепостта. Йоан ни насърчава, че Господ „ни е дал разум да познаваме истинния Бог”.

Така че, ако ни нападнат съмнения, можем да поискаме от Бога още разум и мъдрост, за да Го познаваме.

Бог ли е Исус Христос? Има ли вечен живот?

Най-важните съмнения са тези, свързани с божествеността на Исус Христос и с възкресението. Те съществуват откакто Спасителя дойде на земята. Съмнения в съществуването на рай и задгорбен живот съществуват дори много по-отдавна. Учениците на Божия Син са се сблъсквали и, слава Богу, са преодолели съмненията си. Нещо повече. Голяма част от тяхната работа за Бога се е състояла в това да оборват същите тези съмнения в мислите на обръщащите се към Бога новоповярвали.

Цитираният стих в 1 Йоан 5:20 ни дава следното категорично твърдение: Исус Христос е истинският Бог и вечен живот.  За да се „доверим” по-лесно на тези думи, нека си припомним кой ни ги казва:

Кой е Йоан

Христовият ученик Йоан е единият от двамата Зеведееви синове (синове на гърма). Той е бил особено близък със Спасителя, защото в няколко ключови момента, Исус избира именно тези тримата – Йоан, Яков и Петър. Те го придружават на планината на Преображението, когато Божия Син се изменя в слава и разговаря с живите (забележете – ЖИВИТЕ !) Мойсей и Илия (Мат. 17:1-9, Марк 9:1-9, Лука 9:28—36).

Следователно,  ако изобщо някой е виждал божествената слава на Исус Христос още преди възкресението, и също така е виждал и чувал разговора на живи светии, това са именно Петър, Йоан и Яков.

Освен, че е достоверен очевидец, Йоан е „ученикът, когото Исус обичаше”. Имало е нещо в Йоан, което е карало нашия Господ да се радва малко повече на приятелството му. По време на тайната вечеря именно Йоан е седял най-близо (бил се е облегнал на Исус Христос), докато Учителят с болка съобщавал, че ще бъде предаден. Исус е бил така близък с този свой ученик, че му поверява грижите за майка си, Мария.

Наистина, на някои свои приятели Бог открива сърцето Си (Мойсей), намеренията Си (Авраам). А в случая – Исус разкрива божественото Си естество и живота във възкресението пред очите на Йоан.

Загрижеността на Йоан

 В първи век вярващите са имали абсолютно същите съмнения, които връхлитат хората днес. Именно загрижеността за християните, които се колебаят, и категоричното убеждение в истината, карат Йоан да напише първото послание. Ние можем напълно да се доверим, че Исус Христос е Божия син и вечният живот, защото можем да вярваме на очевидец, който е удобрен от Бога, избран и близък със Спасителя.

Смисълът на неговите думи може да звучи така:

  1.  Християни, ние ЗНАЕМ истината. Действително, Божият Син е дошъл на земята. (Така че, вярвайте спокойно!)
  2. Ние ЗНАЕМ, че Той ни е дал тази разумност да Го възприемем и познаваме като истинния Бог. (Да вярваш, че Исус е истински Бог, е разумно! Бог дава на хората разум да възприемат Исус като Негов Син. Дава им възможност да Го познаят като такъв. Способността да повярваш в Бога пак е дар от Бога.)
  3. Ние СМЕ на прав път, удобрен от Бога. Ние СМЕ на правилното място, като сме в Исус Христос, Божия син. Бог Отец удобрява вярването в Божия Син. Нещо повече, всеки християнин, който почита Исус Христос, се намира на защитено и сигурно място пред Отец, намира се в ИСТИНАТА.
  4. Исус Христос е истинският Бог. Така е!
  5. Исус Христос е вечният живот. Има вечен живот. Има близост с Бога след смъртта. Един християнин може да „се озове” в присъствието на Бога. И това нещо е възможно именно в Исус Христос.

Какво означава това за нас днес?

– За колебаещите се, тези думи са сериозно и обосновано свидетелство. Като се доверим, ние можем да се радваме, че знаем истината за Бога. Можем да се успокоим и почувстваме изрядни пред Светата Троица. Господ наистина удобрява нашата вяра да е положена в неговия Син. Ако сме угодили на Бога, какво повече може да искаме? Вече няма никакво значение дали впечатляваме или разочароваме мненията на хората, ако вярата ни в Исус Христос всъщност е удобрена от Отец. Нали Божието „Браво!” ни по-скъпо от  човешкото „ Браво.”

–      Често християните коментират как би било в рая, как биха блестели скъпоценните камъни или с какво ще се занимаваме цяла вечност. Важен въпрос сега обаче е не какво ще има на небето, а кого ще срещнем там.

Ние ще срещнем скъпият ни Господар и Приятел – Самият Бог! Ще срещнем Този, пред Коготко отговаряме, и Този, Когото дълбоко сме обичали по време на земния си път.

Нека подновим силите си, да разгорим любовта и вярата си, за да устоим докрай и да бъдем приети в радостта на Бога.

Кой друг ще срещнем в тълпата от възкресени? Дали ще срещнем нашите родители, семейство, приятели? Ще срещнем ли хора, които да са благодарни, че сме им казали истината за Божия Син?

Нека Исус Христос, истинският Бог, да стане причината за вечен живот на нашите роднини и приятели, на които ние сме благовествали.

Габриела Маджарова

Leave a Comment