Укрепете немощните ръце и отслабналите колене

юни 1st, 2014 | By | Category: Блог, Най-новото

Едно от нещата, които пречат на нашата връзка с Бог е мисълта, че дори и след като повярваме, водим една война с Бог. Това кара, нещата между нас и Бог, често да куцат. Трябва да знаем, че тази война, откакто сме повярвали и Святият Божи Дух е в нас, не е между Бог и нас, а е между нашата греховна природа и новото създание, което Бог започва да образува и развива в нас (Римл. 7:18-24).

Въпреки това, много от нас живеят в страх от Бога. Да, „страхът от Бога е начало на мъдростта“, но този страх е свят страх, а не ужас. Нездравословният страх от Бога е основан на грешното ни разбиране на някои фундаментални истини във връзката ни със Създателя. Тези погрешни концепции водят до т.нар. „Дон Кихотовски“ начин на живот, а именно, да водим война, с нещо, което не съществува.

Какво имам на предвид: нашата връзка с Бог е основана на това, че Той ни е оправдал и осиновил. Проблема е, че много често, ние се държим така с Бог (изпитваме ужас от Него), като, че ли нито сме осиновени, нито оправдани. Но Божието Слово говори друго:

„И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос“ (Римляни 5:1)

„А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда“ (Йоан 1:12)

Първият стих ни показва, че след като сме повярвали в Христос и сме Го приели за наш Господар и Спасител, първият плод на тази нова връзка е мир с Бога. Вторият такъв ни показва, че ние вече не сме врагове на Бог, а сме Негови чеда.

4576Това означава, че във взаимоотношението си към нас, Бог вече не е гневен пълководец насочил пушката си срещу врага, който греши, а е един любящ баща. Това означава също, че когато съгрешим, Бог не е разгневен, готов да ни срине, жесток Съдия на света, а е един любящ баща, който, дори и да ни накаже, не е, за да ни съсипе, а за да ни поправи. Няма нужда да изпитваме ужас от Бог, Бог се е примирил с нас. Святият не воюва вече с нас, Той е заровил томахавката, Той е вече наш любящ баща. Нека и ние заровим нашата томахавка с Него и да живеем като простени грешници, имащи мир с Бога.

Когато Павел поздравява Ефесяните, той използва един уникален поздрав:

„Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Исус Христос.“ Еф. 1:2

Думата мир – „шалом“ не е негативна дума т.е. липса на проблеми. Мир, при християните означава, всичко, което допринася за доброто на човека и не зависи от обстоятелствата в живота. Този мир е от Бога нашият Отец и от Господ Исус Христос.

Нека, тази идваща седмица, животът, който сега живеем в тялото, да го живеем с вярата, която е в Божия Син, Който ни възлюби и предаде Себе Си за нас, като знаем, че чрез това придобихме Мир с Бога.

Затова „укрепете немощните ръце и отслабналите колене“ и направете за краката си прави пътища, за да не се отклони куцото, но, напротив, да бъде изцелено. Евреи 12:12-13

Leave a Comment