който познава своя Бог, ще се укрепи

авг. 4th, 2014 | By | Category: Блог, Най-новото

който познава своя Бог, ще се укрепи.

                                            Даниил 11:32

danil (2)Всеки вярващ разбира, че познаването на Бог е най-висшата форма на познание. Това духовно познание е източника на силата за всеки християнин понеже дава сила на вярата му. За вярващите в Библията се говори като за хора, които са научени от Господа (Исая 54:13). За тях се казва, че са помазани от Святия и знаят всичко (1 Йоаново 2:20). Словото ни казва, че една от уникалните функции на Духа е да ги води към истината, и всичко това, с една цел – увеличаване и запазване на тяхната вяра. Разбираме от тук, че познаването на Библията няма нищо общо с познанието на Бог, както и знаенето за Бог, няма нищо общо с познаването на Бог.

Познанието за Бог дава сила на любовта и вярата ни. Познанието на Святият отваря врати и през тех виждаме нашият Спасител. По друг начин казано: познанието на Господа рисува един портрет на Исус, и когато видим този портрет, ние го заобичваме, понеже не можем да обичаме Христос, Който не познаваме. Ако знаем само малка част за превъзходната сила на Исус, за това, което е направил за нас и това, което продължава да прави, ние няма да можем да Го заобичаме повече, но ако познаем Него Самият, тогава, ще го заобичаме повече и повече.

Познанието за Господа дава сила и на надеждата ни. Как можем да се надяваме на нещо, което не знаем, че съществува? Надеждата ни може да се оприличи с един телескоп. Докато не ни се покаже как се работи с телескопа, ще стоим в недоумение пред едно парче машинария с качества, които са уникални. Познанието на Всесилният премахва защитната капачка на стъклото на телескопа, и като погледнем през нея, осъзнаваме славата Божия, и това води до едно радостно очакване на надеждата в Господа.

Познанието на Всемогъщият ни дава причина да сме търпеливи независимо от ситуациите около нас. Как ще имаме търпение, ако не познаваме Христос и не разберем доброто, което ще дойде от ситуация назначена за наше поправление, която нашият небесен Баща ни изпраща?

Няма нищо заради благодатта, която получава всеки християнин, което Бог няма да ни покаже, чрез свято познание на Него.

Leave a Comment