Божията святост

май 27th, 2015 | By | Category: Блог, Най-новото

pursuing-holiness-in-a-world-pursuing-pleasureКакво се случи с Мойсей, когато изпита Божията Святост? В живота си до този момент, Мойсей бе видял доста уникални неща извършени от Бог, но нещо му е липсвало – да види Божията слава. Бог решава да покаже на Мойсей част от славата Си. Та, Бог поставя Мойсей във вдлъбнатината на една скала и го покри с ръката Си докато преминаваше. Това, което Мойсей видя, бе само отражението на Божията святост от далеч и из отзад, но до такава степен го засегна, че после израилтяните в лагера се уплашиха, като го видяха. Така ярко му светело лицето, че хората се страхуваха да го погледнат. За да може да говори с хората, Мойсей е трябвало да носи покривало.

Ако ние можем да видим Бог такъв, какъвто е, не само ще го познаем като Бог на състрадателната любов, но и като Святият Бог, напълно различен от всичко, което знаем.

Защо мислите е важно да видим Бог такъв, какъвто е в действителност? Защото само тогава ще можем да видим себе си, такива каквито сме.

Ние сме айсберги – 10% над водата и 90% под водата. Ние не се познаваме, ние познаваме само 10% от нашето си грешно естество – останалите 90% си мислим, че ги няма. Но, за да разберем какви сме и колко сме зли все още и да оживеем след като видим ужаса, ние трябва да видим Божията святост – светостта на Този, който ни е възлюбил и дал живота си за нас. Тогава ще имаме истинско желание да имаме общение с Него.

Tags: , , , ,

Leave a Comment