Рождество Христово

дек. 27th, 2010 | By | Category: Най-новото, Проповеди

А рождението на Исуса Христа (Помазаника) беше така: след като бе сгодена майка Му Мария за Йосифа, преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Святия Дух. А мъжът й Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.

Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, и ще Му наречеш името Исус*(Спасител); защото Той ще спаси людете Си от греховете им.

А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: “Ето девицата ще зачне и ще роди син; и ще му нарекат името Емануил” (което значи, Бог с нас).

И тъй, Йосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си; но не я познаваше докато тя роди [първородния си] син; и нарече Му името Исус.  Матей 1:18-25

В Библията има над 365 имена за Господ Исус Христос, което само по себе си показва, че нито едно от тези имена на може да Го опише напълно. Интересното обаче е, че за Неговото рождение му бяха дадени две имена. Едното бе дадено от ангела и то е Исус, а другото бе дадено от пророчеството на Исая (Исая 7:14) и то е Емануил.

Двете имена имат много важни функции и те се определят от значението на самото име.

Емануил – означава Бог с нас. Това име показва кой е Исус Христос. А именно, че е Бог. Това е важно да се разбере, понеже Исус не е пратеник на Бог, не е частица от Бог, а Той е Бог. Когато Библията говори за „единородният от Отца“ се има в предвид земното съществуване на Исус, а именно, че Неговият баща е Бог (Матей 1:20). Исус е Бог.

Исус – буквално означава „Йехова е спасение“ и от там обяснението на Ангела „защото Той ще спаси людете Си от греховете им“ (Матей 1:21). Това име показва каква точно е функцията на Исус Христос тук на земята.

В Библията има три различни истории за Рождество Христово. Едната описва с точни детайли от човешка гледна точка какво е станало и се намира в Матей и Лука. Втората се намира във Филипяни 2:5-11, където се описва статута на Исус преди да дойде на земята от Божествена гледна точка. Третата история се намира в евангелието според Йоан 1:1-18, където се описва статуса и функцията на Исус преди да дойде и по-време на Неговото идване.

Присъединете се с нас като чуете или свалите (download) проповедите, които бяха проповядвани по време на този чудесен празник Рождество Христово. Всяка една от тях разкрива различен аспект от същността и функциите на нашият Господ.

П-р Г. Гърдев – Емануил – Бог с нас

П-р Г. Гърдев – Бог дойде, за да ни спаси

П-р Г. Гърдев – Исус дойде, за да ни открие Бог

Leave a Comment