Второзаконие 1:19-36

ян. 5th, 2011 | By | Category: Блог

bibleВторозаконие означава  буквално  втори закон, това не е нов закон а тази книга е написана от Моисей по подробно и е дадена с цел да научи и насърчи новото поколение на израелтяните което е било на прага на влизане в обетованата земя,поколение което не е видяло излизането на Израел от Египед, разделянето на Червено море и всички благословения които Бог е дал на бащите им, също така и проклятията които заради неподчинението си са получили.Всичко това е написано за да могат да видят величието на Господ Бог и да получат вяра в Него ,също да видят грешките на бащите си и да не ги повтарят както и да разберат кое най-важното за тях а именно

Да възлюбиш Господа твоят Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила.И ако правят това покорявайки се на Бог ще бъдат благословенни.

В първа глава на Второзконие ни е дадена една история която може да поучи всеки един от нас, история с която Мойсей напомня непокорството на изралтяните и как повечето от хората са загубили благословението на Господа.На тях им е заповядано от Бог да завладеят земята на аморейците но те се уплашиха, не се подчиниха и не се довериха на Господ макар да бяха виждали величието Му 31-32 стихове, и следователно дойде проклятие върху тях нямаше да наследят земята за която Бог беше се клел да я даде на бащите им.Това ни показва,че Бог иска да ни благославя с най-доброто но ако ние не му се доверим и покорим ще оттегли благословението и по този начин изгубваме времето в което ни е посетил за да ни даде сила и благословение.

Колко често ние сме като израилтяните когато пред нас е застанал грях, който ние практикуваме и не можем да се откъснем от него и Бог идва при нас чрез Словото Си и ни казва да се отделим от този грях, а Бог ще е с нас и ще воюва за нас, за да може да сме свободни от този грях и да получим благословението на Господ Исус Христос.

Тогава ние казваме ли си този грях е много голям немога да го победя както израелтяните казаха за аморейците и отказваме ли да се подчиним на Божието Слово,ако е така трябва да знаем,че няма да сме благословени и изпълнени с Божия мир до времето в което не се покорим напълно на Бога.Има един човек в тази история на име Халев, който е оставен като пример за нас,който напълно последва Господа и беше благословен да наследи обитованата земя.

36 освен Халев Ефониевият син; той ще я види, и нему и на потомците му ще дам земята, на която стъпи, защото напълно последва Господа.

Ще подчертая, защото напълно последва Господа. Колко от нас могат в този стих да заменят името си с името на Халев, нека бъдем благословени да можем да последваме напълно Господа и да наследим земята към която Бог ни води а именно Неговото Царство в името на Исус Христос амин.

Leave a Comment