Време за милост

ян. 15th, 2011 | By | Category: Блог

милост

Когато прочетем кн.Осия,ние се сблъскваме с един голям проблем на Божият народ,а именно,че те не познават Своят Бог и сърцата им вместо да са изпълнени с милост са станали гл.5:2”бунтовници потънали дълбоко в разврата”.В гл. 6, ние виждаме ясно какво е желанието на Нашият Създател към Своят народ гл.6:6 ”Защото милост искам,а не жертва и познание на Бога повече от всеизгаряния”.Дали сега, мили християни, тези думи не са отправени към нас? Дали и ние не живеем живот на милост? Дали ние се задоволяваме само с вършенето на определени обряди в църква,а когато излезем от църква сме хора ,които на всяка цена си търсят правата,т.е.своето?

Нека видим думите на Нашият Спасител Господ Исус Христос .В Йоан гл.12:46-47 ”Аз дойдох като Светлина в света,за да не остане в тъмнина никой,който вярва в Мен и ако някой чуе думите Ми и не ги пази,Аз не го съдя;защото не дойдох да съдя света,но да спася света”.Виждаме мили християни,че сега е време за спасителна милост и ако сме Божията светлина,ще имаме милостиво сърце.Трябва в нашите умове да ехти притчата за безмилостния слуга от Мат.гл.18:23-35,в която Господ Исус ни разказа:Как един цар провери сметките на слугите си и видя огромен дълг на един от тях.Това приятели е всеки един човек.Всеки един от нас има към Бог неизплатим дълг.И той се помоли на царя и той му прости дълга.Това се отнася за всеки християнин,Бог ни прости дълга,като Го постави върху Своят Син Господ Исус Христос.Как продължава историята.Опростеният слуга,веднага хвана за гушата един негов длъжник,който му дължеше смешна сума и всички се досещаме какво после направи царя с него…естествено го хвърли в тъмница…Да не бъде с нас братя и сестри такава лудост,защото сега е време за милост.Нека да бъдем добрият самарянин! Нека да сме Божията светлина! Нека да показваме спасителната Божия милост,за да се спасяват безценните човешки души.Нека не си търсим своето,защото на нас е подарено всичко: вечността в Божието присъствие.

Завършвам с пожелание за всички християни от Посл.Евр.гл.4:16 ”Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта,за да придобием милост и намерим благодат,която да помага в подходящо време”. Нека Божията благодат обгръща нашите сърца в прелестна милост!

Ваш приятел и брат Христо:)

Leave a Comment