Една тиква струва повече от 120 000 души

ян. 29th, 2011 | By | Category: Блог

butternut squash on white background

Като погледнем заглавието,че една тиква струва повече от 120 000 души,си казваме:”Ами, това е абсурдно! Кой би казал това и да го смята за сериозно?” Но мили християни, ако това се случи на един Божи човек, това може да се случи и на нас! Нека да разгледаме историята и мотивите на този човек, и ще видим,че ние християните реално можем в един ден от живота си,да кажем ,че една тиква струва повече от 120 000 души.

Нашият библейски герой е Йона. Той беше призован от Бог да отиде в град Ниневия,който имаше над 120 000ду- ши.Но какво стана мили приятели,той хукна да бяга изненадващо от Господното присъствие учудващо нали.След като Бог го смири в корема на рибата ,той отиде в града и разгласи:-Бог каза,че след 40 дни ще съсипе града. Хората, като чуха вестта се уплашиха много и царят обяви пост и молитва към Бог. Господ погледна милостиво и ги пожали. Тогава сърцето на Йона проговори,защо той избяга отначало беше много натъжен, даже искаше да умре. Да, Йона се интерисуваше от статута си на истински пророк повече от тези души, защото щеше да стане в очите на хората лъжлив пророк.Във Словото, Второзаконие 18:20-22 виждаме,че Божиите хората не трябва да приемат такъв пророк на сериозно, даже трябва да бъде убит. След това виждаме ясно от историята,че Йона също е фокусиран върху личното си удобство, а не към Божията воля, защото той се зарадва на една тиква,която му пазеше сянка и Бог направи тиквата да изсъхне. Йона възропта и Господ му откри проблема му: че той искаше милост, за една тиква, защото тя му бе нужна, но хората, които бяха в Ниневия, Йона заради статута си не искаше да доведе чрез Божието слово до милостта Му .

Виждаме мили християни, че и ние можем да достигнем до тази абсурдна ситуация в нашият живот. За да запазим нашият статут в обществото и най-вече нашето лично удобство, ние можем да кажем,че една тиква струва повече от 120 000 души. Какво трябва да направим мили християни….? Марк 16:15 ”И Исус им каза:Идете по целият свят и проповядвайте благовестието на всяко създание.”

Leave a Comment