Само страхът от Бог, може да ни доведе до познание на Неговата любов и милост

ян. 29th, 2011 | By | Category: Най-новото

Какво означава, човек да има страх от Бога?

2По принцип, ние бягаме от неща, които ни плашат. Въпреки това, Библията ни казва, че да имаш страх от Бог е здравословно и нужно, за да живееш мъдър живот! Странно!

Някои проповедници обикновено казват, че думата за страх е по-добре да се замести със страхопочитание или почит, като по този начин правят текста не толкова страшен. Това би било добре, но проблема е, че думата използвана на еврейски в някои от пасажите е yir’ah (Притчи 1:7; 9:10; Псалм 2:11; 19:9; 34:11), или yare’ (Псалм 33:8; 86:11; Еремия 5:22; Еклексиаст12:13) или pachad (Йов 23:15), които буквално преведени означават: страт, терор или ужас. На иврит имаа други думи, които означават почит и страхопочитание като kabad (Изход 20:12 – “Почитай баща си и майка си…” Притчи 3:9 – “Почитай Господа от имота си…”)

Библията е ясна … говори се за страх, ужас и терор към Бог. Но как може човек да живее с Бог, когато той се страхува и ужасява от Бог? Това не е живот.

Какво предпочитате, мъдър или умен човек ?

Много ще кажат “И двете”, но си представете, че не можете и двете, само едното. Умен човек, е обикновено човек, който е изчел много неща и знае много. Мъдър е човекът, който не знае много, но знае как да го прилага в живота и да живее. Затова ще видите много ама страшно много умни хора да правят невероятно глупави грешки, докато ще видите хора, които не са умни (така казваме), които правят страшно мъдри неща и вземат мъдри и правилни решения. Та, за да живеем качествен живот, на нас ни трябва най-вече мъдрост. Ако имаме и ум, още по-добре, но основата е мъдрост.

Сега нека прочетем един стих от Библията:

7Страх от Господа е начало на мъдростта

                                                               Притчи 1:7

Странно, от този стих изглежда, че за да имаме качествен живот, ние трябва да се ужасяваме и страхуваме от Бог, а не да го почитаме. Не, това не е, което стиха казва. Стиха казва, че страхът от Господа е начало на мъдростта. Амин!

В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха;

                                                                                                               Йоан 4:18

Малко е противоречиво, нали? Трябва да се страхуваме от Бог, за да имаме мъдрост, за да имаме качествен живот, пък после в любовта няма страх …

Мили приятели, без страх от Бога, ние дори не можем да започнем да живеем истински живот. Не можем дори да кажем „Ех, две минути си поживях истински!!!“ – ако нямаме страх от Бога. И само след като сме изпитали страх от Господа, само тогава можем да познаем неизмеримата Му любов. Само сега можем да осъзнаем Божията любов – като първо сме осъзнали страха си към Бога. Като разберем какво може да прави, а то е да унищожи всеки един от нас
заради греха ни, и всъщност какво е направил, а то е да изпрати Сина Си, за да можем в Божиите очи да сме простени само тогава можем да живеем истински в Божията любов.

Малко философски, признавам, но мисля, че тази история ще изясни нещата.

Всички ни е страх от полицията, нали? И трябва, понеже, ако сгрешим някъде, може да ни затворят, да ни осъдят, да ни пишат акт или да ни глобят. Дори някои изпитват ужас само като видят полицаи и първата им мисъл е “какво съм направила?” Та, имаме малко страх от полицаите – това го установихме.

Сега си представете, че както се разхождате един униформен ви спира и иска вашите документи за самоличност. После ви моли да вдигните крака си така, че да се види подметката. Взема един шублер, мери грайферите на подметките ви и установява, че са изтъркани, и че не отговарят на нормите на ЕС за грайфери на обувки през зимно време. Заявява ви, че според закона, трябва да ви вземе обувките и да ги откара до полицията, където ще ви бъде написан акт за 200 лева. Вие, разбира се, се опълчвате, но полицаят е приготвен и ви изважда последен брой на Държавен вестник и си посочва новоприетият закон. Вече сте в ужас! Полицаят е прав! Закона си е закон! Започвате да чувствате, че полицаят е един вид тиранин, който прилага закона с цялата си сила върху вас … нищо неподозиращият. Коленете започват да се разхлабват, усните ви треперят … вас ви е страх.

Изведнъж, обаче, полицаят, с усмивка на лице ви казва: “Гражданино, ще ви простя това нарушение. Моля ви, повече не го повтаряте и отидете да си купите хубави обувки.”

Какво става със вас! РАДОСТ!!! Една невероятна радост ви обвзема понеже вие имате страх от полицая, понеже знаете какво е можел да ви направи, но не го е направил. Изведнъж, този полицай става вашият герой. Той става най-добрият полицай на света, най-честният, най-разбраният. Идва ви от вътре да го прегърнете … да го черпите едно кафе (което е незаконно). Ако можете, ще научте къде живее, какво обича да пие и да яде и ще се постараите да му го донесете. Освен това, радостта ви е толкова голяма, че вие искате да споделите с приятели си. Едва отдалечил се от вас полицаят, вие взимате вашият телефон и започвате да званите от приятел на приятел, да им разкажите за милостта на полицаят към вас.

Нека си представим, че Бог е този полицай. Той трябва да съблюдава изпълнението на закона и всеки нарушил го … трябва да умре. Като узнаем това за Бог, и като узнаем, че ние сме нарушили закона не веднъж или дваж… и като знаем каква е заплатата на прегрешенията ни … ние се ужасяваме от Бог, страх ни е от Него. Но, изведнъж, Бог казва: Прощавам ти! Тогава разбираме, какво означава този стих: Нека кажат сега ония, които се боят от Господа, Че Неговата милост трае до века. Псалм 118:4

Добре сега, нека си представим, че вие сте човек, който ненавижда полицаите. Мисли, че са корумпирани, нечестни и само се заяждат. Ако попаднете на същият полицай, и ситуацията се повтаря, с изключение на това, че през цялото време вие казвате, че полицаят не си знае работата и какво право има да се заяжда с вас, вместо да гони другите, по-големите от вас маймуни, и ако, въпреки наглостта ви, полицаят решава и казва “Добре, гражданино, няма да ви глобя, моля ви, вземете си по-хубави обувки и недейте да грешите вече” – и си тръгне. Каква е вашата реакция – “Победих го. Не го е срам, с мен ще се разправя. Аз съм прав, той не е. Ще ми развява държавен весник, когато има убийци да гони.”

В този случай – вие никога няма да разберете милостта на полицая. В този случай, вие никога няма да усетите милостта и любовта Божии.

Затова Библията е права като казва:

Господ има благоволение в ония, които Му се боят, В ония, които уповават на Неговата милост. Псалм 147:11

Мили приятели: Можем да осъзнаем Божията любов – единствено и само след като първо имаме страх, ужас към Бог.

Leave a Comment