Божието слово е нашият успех

фев. 12th, 2011 | By | Category: Блог

sword-of-the-spirit-th

Мили християни, когато Божият дух е подарен в сърцата ни, ние сме призовани за най-голямата отговорност,а именно – да станем Божии слуги, които да покажат светлината на спасението. Само тогава нашите очи виждат реалността; ние сме буквално в пустиня, свят на оскъден живот. Но макар да сме на такова тежко място, Бог ни обещава успех …успех срещу нашият противник: Сатана и злото, което е вътре в нас. В Мат.ей 4:1-11, виждаме как Нашият Господ и Спасител Исус Христос, се справя с атаките на Сатана, като всеки път отговаряше на Сатана с фразата: ”писано е …”!

Да, истинският успех на всеки християнин е само и единствено чрез Божието слово-Библията. Първото изкушение беше Христос да направи камъните на хляб, за да се нахрани.Той беше в пост, гладен, но не трябваше да използва тази власт. Така трябва да е и с нас християните! Ние не трябва да използваме дадената ни власт (финансова,духовна,емоционална) както и дарбите, и статута в обществото за цели,които противоречат на Библейската Истина. При второто изкушение е интересно,че Сатана използва част от Божието Слово, извадено от контекста и насочено по неправилен начин, а именно Исус да скочи от крилото на храма и ангелите ще го хванат. Има църкви,които хващат отровни змии и скорпиони, други пък да скачат от височини – каква лудост само! Отговора на Исус е:”Писано е – да не изпитваш Господа,твоят Бог”! Третото изкушение беше  целият свят като подарък за Исус при условие,малкото условие, да се поклони на Сатана. Това, мили приятели християни, е всичко,което светът предлага(власт,пари, егоизъм). Отговора на Исус бе по Словото:”Писани е: на Господа ,твоя Бог,да се покланяш и само на него да служиш”! И тогава Сатана, забележете, остави Исус. Виждаме мили приятели,че само чрез, подчертавам правилното боравене с Божието слово и изпълнението Му,ние християните ще имаме успех в този свят. Затова, нека да позволяваме ежедневно Господ да подновява умът ни чрез Словото Си, което е всичко за тези, които се спасяват. И нека тези слова накрая,които са написани към Исус Навин 1:8 да са нашият ум до края на живота ни:

Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти,а да размишляваш върху нея денем и нощем,за да постъпваш внимателно според всичко,каквото е написано в нея,защото тогава ще сполучиш в пътя си и тогава ще имаш добър успех”.

Амин и нека Божията мъдрост да изпълва нашите крехки умове с живот изпълнен с Божието Слово,което дава успех над злото.

Leave a Comment