Тема за молитва

фев. 19th, 2011 | By | Category: Блог

PrayingHands

Ние хората имаме стремеж да се развиваме в това, което ни е на сърце. Спортистите полагат нечовешки усилия, за да се развият и да стигнат върхова форма, музикантите искат да научат нещо ново, за да се усъвършенстват и да станат по добри. Във всяка една област на човешкото битие хората имат големи амбиции и стремежи, които преследват с голяма цена. Дали, обаче тези амбиции и стремежи са най-важното нещо за нас християните – едва ли. Те са важни, но не най-важните.

Едно от най-важните неща за нас е да познаем Христовата любов и да се изпълним с цялата Божия пълнота. Църквата на Исус Христос, която Той възлюби с цялата Си любов е съставена от Неговите деца, и те трябва да я представляват пред света. Християните трябва да познават Христовата любов и да се изпълват с Божията пълнота. За съжаление, много често се отпускаме в християнският си живот и много често не представляваме църквата, а света който живее в тъмнина. Много често това е причина за разочарование на търсещите Истината. Затова, ще ви предложа да се молим както се е молил апостол Павел в посланието си към Ефесяните 3:14-21. Молитвата на Павел е била църквата да придобие Христовата любов и цялата Божия пълнота, а хората, които не вярват в Исус да видят реално Божието царство и да го пожелаят. Нека ние да бъдем за благословение на ходещите в тъмнина в нашата родна България, както и по цялата земя.

Затова, прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята,  да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.  А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин.        Ефесяни 3:14-21

Tags: , ,

Leave a Comment