Ако не те умия, нямаш дял с Мене

апр. 20th, 2011 | By | Category: Блог, Най-новото, Съобщения

А преди празника Пасха Исус, като знаеше, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби. И когато беше готова вечерята, като дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да Го предаде, Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете Му и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, свали горните Си дрехи, взе престилка и я препаса. После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан. И когато стигна до Симон Петър, той каза: Господи, Ти ли ще ми умиеш краката? Исус му отговори: Това, което Аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще разбереш. Петър Му каза: Ти няма да умиеш краката ми вовеки. Исус му отговори: Ако не те умия, нямаш дял с Мене. Симон Петър каза: Господи, не само краката ми, но и ръцете ми и главата ми. Исус му каза: Който се е окъпал, няма нужда да умие друго освен краката си, а целият е чист; и вие сте чисти, но не всички. Защото Той знаеше кой щеше да Го предаде; затова и каза: Не всички сте чисти. Йоан 13:1-11

Jesus-washing-feet-03Тези са стиховете, с които Йоан описва Господната Трапеза. Какво виждате, няма нищо общо със историята описана в другите три евангелия. Йоан има за цел да опише събитие, което е станало, но другите просто не са го записали. Интересен е първят стих от историята: Той завършва с думите: “докрай ги възлюби”.

Искам сега да обърнем внимание на факта, че Исус стана, за да измие краката на учениците. Представете си, че след дълъг и горещ ден изпълнен с много ходене и нерви вие сте си у дома и си почивате. Изведнъж, влиза Христос препасан с слугинска пристилка и започва да ви мие краката.

Как бихте реагирали?

Нека си си представим пак същата ситуация, и Христос пак идва при вас като “се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен” (Филипяни 2:6-11) и иска да ви измие греховете.

Как бихте рагирали?

Мили приятели, истината е, че много хора по света просто не могат да приемат, че Бог се унизява до степен, че е готов да измие най-мръсното от тях – техният грях. Те си мислят, че Той е Бог, и на него само трябва да се правят литургии, поклонения и почит … уникалността на Бога на християните е, точно това: Той унизи себе си, за да може да ни спаси. Ние Го почитаме, като Го оставим да ни спаси.

Ние нищо не правим, за да бъдем чисти … само трябва да Му позволим да ни очисти. Чуйте реакцията на Петър:

Господи, Ти ли ще ми умиеш краката? … Петър Му каза: Ти няма да умиеш краката ми вовеки.

Това са думи на човек, който иска сам да си изработи спасението. Той не би позволил на Бог да му измие краката, да му измие греховете. Той иска да отиде на баня, вече изкъпан. Но, мили приятели, факт е, че ние сами не можем да се измием от греховете си. Трябва това да го направи нашият Създател, откъдето и идват тежките думи на Исус:

Ако не те умия, нямаш дял с Мене.

Какви силни думи. Че с какво е виновен Петър, че не иска да принизи своя Господ до степен, докоято еврейските слуги не искаха да се принизяват и трябваше да има специален роб (най-провинилият се), който да върши тази най-мръсна работа? Къде съгреши Петър? Вярно, чел е Исая 53, но едва ли си е мислил, че Божият Син ще прави тези неща.

Но, мили приятели, ние трябва да знаем, че Божията любов е “докрай“… не само до смърт, но до унижение и смърт. Много често забравяме унижението. Има хора, които са готови да умрат за някаква цел, кауза, човек, но те не са готови да бъдат унижени. Те искат да умрат геройски. Нека си признаем, нямаше нищо геройско в смъртта на Исус. Даже, нека прочетем пророчеството описващо живота на Исус в Исая 53:

Защото израсна пред Него като клонка и като корен от суха земя; нямаше благообразие, нито приличие, за да Го г

Leave a Comment