Няма връщане назад!

май 6th, 2011 | By | Category: Най-новото, Съобщения

orachСпомняте ли си Лотовата жена? Би трябвало, по простата причина, че Исус ни каза да я помним (Лука 17:32). Тя бе жена, която можа да избяга унищожаването на Содом и Гомор – градове пълни разврат и грях, но тя бе и жената, която погледна назад и се превърна в стълб от сол (Битие 19:26).

Едно дете, като слушало историята за жената на Лот казало: „Охо, това е нищо. Веднъж майка ми, като ме возеше до училище с колата се обърна и погледна назад и се превърна в елетрически стълб.“ Това не е точно, нещото, за което Исус искаше да ни предупреди – Той искаше да ни предупреди да не гледаме назад жадувайки за старият си греховен живот, от който, по Божията благодат сме спасени.

Предполагам всички знаем или сме чували за Содом и Гомор – два града, в които греха така бе напреднал, че Бог каза, че за тях няма друго решение освен унищожение. Главните им грехове бяха сексуаслни перверзии и неморалнот във всяка сфера на живота. Бог сподели с Авраам, Своят приятел, плановете за тези два града. Племенника на Авраам, Лот с цялото си семейство живееше там и щеше да обере першкира заедно с другуте жители. Авраам започна да се застъпва за жителите и накрая Бог позволи Лот и семейството му да избягат нависоко място преди градовете да бъдат унищожени. Докато бягаха, жената на Лот погледна назад жадувайки за това, което бе изоставила и Бог я превърна в стълб от сол.

Със сигурност, Исус е имал нея в предвид като казва следните думи:

Никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство. Лука 9:62.

Това, което Исус казваше с тези думи бе: “Ако ще ме следвате, вие трябва да оставите всичко предишно, цялото си минало. Вие трябва да се забравили, да сте изгорили мостовете със старият си живот. Няма връщане назад.“

Когато отидем при Христос, ние трябва да обърнем лицето си към Него – мястото на пълното ни посвещение. Хиляди неща могат да ни разсеят – светът, фалшиви вярвания/религии, тревоги, гняв, страх, вина и обезокуражение. За да сме Му верни – ние не трябва да обръщаме внимание на тези неща, а да гледаме право към Него.

Това, за което Христос на призовава е, да сложим ръка на ралото, краката в нивата, очите да са ни насочени към Него и никога да не поглеждаме назад.

Заповядайте на нашата Неделна служба от 10:00ч., за да можем заедно да размишляваме, какво точно иска да ни каже нашият Господ и Спасител с тези думи

Leave a Comment