Ние сме пълноценни в Христос!

юли 16th, 2011 | By | Category: Най-новото, Съобщения

Splashing ice cubes in the glassТова, което ни е дадено в Христос променя всичко в живота ни, особено начина, по който ние се борим с греха.

Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството; 10. и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт.  Колосяни 2:9-10

Всичко, което може да се знае за Бог ни е открито в Исус Христос. Когато някой стане Християнин, Божията пълнота започва да живее в него. Нямаме нужда от нищо друго да ни изпълва – нямаме нужда от позитивна енергия, позитивни мисли или самочувствие, та ние имаме Христос в нас! Ние имаме Христос, а Бог се е открил в Христос – Бог, който е величествен, мощен, милостив и свят. Забележете, че това, което казва Павел е за теб и за мен – ние сме изпълнени в Него с божествена пълнота!Това сме ние: храм Божий,  Бог е избрал да живее в нас чрез Святият Си Дух.

Ние сме Негови и Той е наш.

Ние сме …

участници в божественото естество, като сте избягали от произлязлото от похотта разложение в света; 2 Петрово 1:4

Ние не ставаме Божествени – но в нас, от момента, в който сме се доверили на Христос да ръководи мислите и желанията ни, се е вселило Божеството с цялата Си пълнота. Ние имаме всичко, от което се нуждаем, за да живеем по Бога

Leave a Comment