Истинската надежда

авг. 29th, 2011 | By | Category: Текстове на проповеди

Истинската надежда – П-р Г. Гърдев

Колосяни 2 : 6-15

И тъй, както сте приели Христос Исус, Господа, така и ходете в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея благодарение. Внимавайте да ви не заплени някой с философстването си или с празна измама, по човешки предания, по ученията на света, а не по Христос. Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството; и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт. В него бяхте и обрязани с обрязването извършено не от ръка, а от обрязването, което е от Христос, като съблякохте плътското тяло; погребани с Него в кръщението, в което бяхте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите. И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления; и като заличи противния ни в постановленията Му закон, който беше враждебен към нас, махна го отсред нас и го прикова на кръста; и като обезоръжи началствата и властите, изведе ги явно на показ, като възтържествува над тях чрез Него.

htЕдни страхотни стихове, с които започваме една нова серия. Ако си спомняте предишните няколко проповеди бяха върху темата „Фалшива надежда” и те бяха основани на стих 8. Апостол Павел предупреждава Колосяните „Внимавайте да ви не заплени някой с философстването си или с празна измама, по човешки предания, по ученията на света, а не по Христос.”

И разбрахме, че измамите които човешки предания, философствания са няколко, и че заплитат всички в един или друг момент:

1. „Трябва винаги да имаш позитивни мисли и това нещо ще ти оправи живота”

2. Да вярваш във себе си. Ти можеш, Ти си силен, Ти имаш цялата сила

3. Ние трябва да се доверяваме на нашите чувства.

4. Само трябва да четем малко повече Библията и да се доверим на Христос

И предполагам, си спомняте примера как съпруга решава, след три месечен конфликт със съпругата, че повече нищо няма да го ядоса в тази жена, каквото и да прави ще стиска зъби и ще живее в мир. Да, ама след два месеца, не може да спре и избухва, и разбираме че проблема не е в поведението, проблема е в мотива.

Човек трябва да търси защо се кара с жена си, с детето си, с колегите си, а не просто да се мъчи да си промени поведението. И затова Господ казва, че Той иска да промени сърцето, което е извора на живота, а не само нашето поведение и нещата които правим или не правим.

Доста хора ми казаха „Пасторе, ти само за лъжливи надежди говориш и много от тези лъжливи надежди, като позитивно мислене и такива неща, ми ние трябва да се депресираме.” Мили приятели, Господ има една хубава новина има една истинска надежда и истинската надежда се намира в стихове от 9 – 15 които прочетохме преди малко, но освен това аз искам да разделим тези стихове на три отделни части и ще имаме три отделни недели върху които ще говорим за истинската надежда която имаме в Христос Исус. Ще разберете, чрез Словото, че нито позитивни енергии, нито позитивно мислене, нито негативни енергии, никаква такава глупост не може да се сравни с това което Исус Христос ни дава в нашия живот.

И първото нещо което трябва да научим днес мили приятели е че ние сме пълноценни в Христос. Стиха които ни казва, че ние сме пълноценни в Христос е в Колосяни 2 : 9 – 10

Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството; и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт.

Тук ако следваме логиката, а би трябвало така да мислим, Господ е дал едно логично обяснение на нещата. Следва че Исус Христос е изпълнен с Божията пълнота. Това ни се казва в(ст. 9). Понеже в Него обитава (живее) телесно цялата пълнота на Божеството; следователно, Исус Христос има Божието присъствие в Себе Си.

Забележете вторият стих (ст. 10), той казва, че и ние имаме пълнота в Него. Това означава, че цялата пълнота на Божеството, която е в Христос, за нас, тези които са във Него по вяра, я притежаваме и ние. Осъзнавате ли го това? Във вас живее Христос! Във вас живее Христос! Някой може ли да каже с открито сърце, че в него живее Христос. В нас живее Христос, за да ни помага да побеждаваме греха и всяко нещо кое
то ни пречи да живеем богоугоден живот.

Това нещо е много важно мили приятели, защото много често ние се мъчим със собствени сили. По какъв начин? Започваме позитивно мислене, обаче когато дойде истинският проблем, няма нищо позитивно. Можем да пренебрегнем проблема, но това не означава, че проблема се маха. Ние просто го пренебрегваме, той си стои и идва момента когато изплува отново. Можем да си променим поведението, но Господ иска и казва че истинската промяна, е когато си промениш мотива, причината за поведението. Не става по човешки, трябва по Божествен начин.

Ние имаме Христо във себе си! Това ни го обещава Библията, това ни го обяснява Библията. Това е нещо уникално. А кой е във Христос? Бог се е открил, Библията ни казва че всичко което можем да знаем за Бог, ние го намираме в Христос, Христос е Божия син, Той има Божието ДНК, (ако изобщо може да се говори за ДНК на БОГ). Аз и ти нямаме Божието ДНК, Христос го има, Христос е единородния Божи син. Ако искаме да знаем какво е Божието отношение за развода, то нека видим, какво е отношението на Исус към развода. Ако искаме да видим, какво е Божието отношение към лъжата, към кражбата, нека да видим, какво е Исусовото отношение към тези неща. Защо? Защото в Него казва апостол Павел е цялата Божествена пълнота.

И знаете ли мили приятели, ако искаме другите хора да знаят кое харесва Бог и кое не харесва, то примераза това трябва да сме ние, Божиите хора. Обаче, ние много добре знаем, че много често Божиите неща не ги харесваме, защото основната Божия цел е да ни промени към по – добро. Всяка една промяна изисква болка. Дори една лоза, за да дава хубав плод какво трябва да направи? – Да се подрязва. А като подрязваме лозата какво казваме? – Казваме че тя плаче. Значи има болка, по същия начин Господ иска от нас, ние да даваме повече плод, обаче начинът по който това става е като подрязва лошата част от нас. Ако не го прави, тези странични неща, ще ни отнемат силата да прославяме Бога, и вместо това ще прославяме себе си и ще търсим своето си. Господ не иска това, Господ иска ние, да служим изцяло на Него, за да можем да имаме надежда в живота.

Апостол Павел ни казва че ние сме изпълнени с Христовата пълнота. Апостол Петър ни напомня 2Петрово 1 : 4 следното: „Ние сме участници в Божественото естество, което като сме избягнали от произлязлото от плътта разложение на света.” Незнам дали го осъзнаваме, но ние сме участници в Божественото естество. Този стих не казва че ние сме богове, но означава че, след като сме приели Христос Исус за наш Господ и Спасител, Господ започва да живее в нас, Амин!

Затова ние казваме, Христо е Бог в нас, ние имаме Христовата пълнота в нас. На друго място в Библията се казва, че ние сме храм Божий. Какво има в Божия храм? – Бог е там, за това е Божий храм. Святият Му Дух живее в нас, така ни обещава Библията, едни невероятни обещания, една невероятна надежда за нас хората.

Ние много често търсим по човешки да изясним нещата, мислим по човешки, и не осъзнаваме силата и потенциала която Бог ни дава. Първо Той ни казва, ние сме участници в Божественото естество, ние не сме сами, ние не се опитваме по нашия си начин да можем да разрешим проблемите, защото ние имаме в себе си Бог, чрез Святия си Дух. Ние сме храм на Бога. И във всяка една трудност, всеки един грях с който се борим, (уверявам ви постоянно се борим с някой грях, чрез нашите мисли, чрез нашите действия, чрез нашите уста, чрез нашето говорене), ние имаме помощ чрез Исус Христос, който обитава вътре в нас чрез Святия Си Дух!

Това е едно огромно утешение за всеки един от нас. Незнам, дали понякога, когато изпадаме в проблеми първата ни мисъл е била „Ох, сега какво ще правя?” или „Олеле, Божке, какво ще правим сега цялото семейство?” Бог ни казва: Успокой се! Ти си участник в Божественото естество! Ти не си някой който живее сам, ти си някой в който живее Божия Дух и всеки един проблем който имаш, той ще бъде разрешен с Моята сила, ако трябва понякога ще те подрязвам, но то не е с цел да те унижа, а да дадеш повече плод.

Както родител, както баща наказва детето си, така и Господ ни наказва и нас, с една цел, детето да стане по – добро. Като Божии деца, християните, трябва да станем също по – добри последователи на нашия Бог и да даваме плод. Това е Божията цел, Божията цел не е да ни направи по – святи, Божията цел е ние да даваме плод в нашия живот.

Нещо много интересно, много хора казват „Добре де, казва ми че трябва да правиме Божиите неща, но кои са тези Божии неща?”. Много интересно, в Библията ни се казв
а в Ефесяни 2 : 9 следното: „Защото сме Негово творение, създадени е Христос Исус, за добри дела, които Бог от напред е наредил да ходим.”.

Какво ни казва този стих, ние трябва ли да се чудим кои са добрите дела които трябва да правим? – Не. Чуйте, Господ от напред е наредил в кои добри дела да ходим. Много често ние си казваме „А, ми аз сега не знам какво да правя, не знам какво да правя трябва да се моля Бог да ми даде, откровение. ” Но Господ ни е отредил предварително добрите дела в които трябва да ходим! разбираме ли го това?

Първо Господ ни казва не си сам, когато има проблем, ти имаш Христовата пълнота която живее в тебе и второто вместо да се чудиш какво да правиш с тази пълнота, аз съм ти отредил стъпки които ти да ги правиш. Веднага някой може да попита – „Добре, искам да ми кажеш веднага две стъпки които трябва да ги правим”. Най – голямата заповед е „Да възлюбиш Господа тоя Бог, с цялото си сърце, с целия си ум, с цялата си сила и ближния както себе си.“

Исус Христос каза, че върху тези два закона се крепи цялата Библия. Върху тези два закона се крепи целия ваш живот като християни, ако вие може да възлюбите Господа вашия Бог с цялото си сърце, с целия си ум, с всичката си сила и ближния както себе си, вие никога няма да задавате въпроса „Ама какво трябва да правя?”. Защото ако вие Го възлюбите, то вие ще познаете добрите дела които Господ още в началото е отредил за нас.

Трябва да знаем също, че имаме и враг, които се мъчи да не правим добрите дела, а да вършим лошите, това е дяволът. Неговата основна цел е да спре нашия растеж към Бог, той ни казва „Ооо, сега Бог ще те подрязва, на всеки две пъпки трябва да реже, на всеки два сантиметра трябва да реже не може да има разклонения много близко едно до друго, трябва да го подрязва, много ще те боли недей, няма смисъл да минаваш през тези проблеми. Ти тъй и тъй си даваш плод.” – Да ама Бог е казал – „Аз дойдох да им дам живот в изобилие.” – Господ не иска само да оцеляваме, Той иска ние да се развиваме. Затова Той ни е дал две стъпки:

1. Божествено естество в нас.

2. Бог е отредил пътищата в които да ходим, нещата които да правим.

Бог ни е дал пълнотата си в нас, тези които сме приели Исус Христос за наш Господ и Спасител и сме предали всичките си проблеми и сме му казали: „Исусе, Ти бъди шофьора, на моята кола, не аз, защото Ти Господи си и колата, моето тяло, моето сърце, Ти си направил и тази земя, Ти си направил мислите, Ти си направил всичко, добро си Го направил, но човекът го изкривява”. И момента в който ние предадем всичко в Божиите ръце, тогава живота ни почва да ходи по правата линия. Тесен е пътя , но истинския път, тясна е портата, но е вярната порта.

Ние много неща можем да правим живота, които да ни носят радост, но има само едно единствено нещо, което ни носи надежда. Има разлика между това да си винаги весел и да нямаш надежда и да си човек който има надежда. Божията надежда, е че вие имате Божественото естество във вас, Исус Христос живее във вас, Божият Святи Дух живее във вас, вие сте храм на Бога. И освен това Господ от напред е наредил делата, които ние трябва да вършим и те започват с първите две неща : Да възлюбиш Господа тоя Бог и да възлюбиш ближния си. От там нататък, Исус казва ако тези неща ги разберете, цяла Библия, целия ви живот изведнъж ще стане ясен, но до момента в който вие не го обичате, вие ще се лутате и няма никога да успеете потенциала, силата която Господ дава във всеки един от нас. Няма нужда да се водим по лъжливи обещания, много позитивно трябва да мислиш, за да видиш как нещата ще ти се оправят, трябва да вярваш в себе си, ти си силен, ти си мощен, всичко можеш, виж хората от нула са направили цяла империя и после са влезли в затвора, но ние тази част не им я казваме. Тези фалшиви неща, които не са Христос имат една цел, да ни изведат от църквата, да ни изведат от Христос, да ни изведат от четене на Библията, да ни изведат от Божието присъствие, да изкарат Божественото естество от нас и да ни оставят сами.

Целта на дявола мили приятели е вие да отидете в Ада. Това е единствената му цел, да ви обърка. Толкова сладки неща обещава, толкова прекрасни неща дава този свят, но посоката им е една, към Ада. А Господ казва : Хора, спрете се. Спрете с гнева, човешкия гняв не върши Божията правда. Престанете с ядосването. Псалом 37 казва : „Спри да се ядосваш, защото това води към още по – лошо в твоя живот и в живота на околните .” Вижте човек, който се ядосва постоянно, той е като зло куче в къща, никой не иска да говори с него и без да иска той почва да заразява дру
гите. Господ каза спрете с тези човешки неща има две неща които трябва да разберете.

Първото е че във вас, които сте приели Исус Христос за ваш Господ и Спасител е Божественото естество, Святия Дух, Божият Дух живее във вас.

Второто нещо е : „Аз съм определил делата по които вие трябва да ходите, добрите неща които трябва да вършите, за да можете вие да не се лутате и да се чудите, кое по какъв начин да направите.”

Много изкушаващо обаче е да не следваме Христос, а други неща. Ще ви дам пример: Преди една седмица имаше финал на световното по волейбол, Русия играят срещу Бразилия и се очакваше да е един невероятен мач, по две причини. Първо, защото единствената загуба на Русия която бе нанесена от България, нашите момчета играха много добре. Второто е, това е финал, всеки иска да гледа финал, защото всеки се раздава на финала. Ако е в групите някой може да се отпусне с цел да направят някакви машинации, обаче на финал няма машинации. И аз се прибирам в къщи с идеята да гледам финала, и намирам моята жена с желанието да прекараме време заедно. Аз си имам проблем, понеже време заедно не означава пред телевизора, а означава да седнем да си приказваме, да прочетем от Библията, да се помолим. А моята единствена цел беше да гледам финала по волейбол и понеже съм Божий човек, аз и казах: „знам че съгрешавам против теб, но моля те, аз знам че ще ми простиш пусни ме да гледам финала.“ И някой от вас ще каже „Брей, какъв кавалер, казал и истината.” Да ама не е истината, аз се мъчех да я манипулирам, ние много често така казваме : „Нали си Божий човек, ще прощаваш. Нали Библията казва, че човек е готов да даде живота си за приятелите си. Ти ще дадеш ли живота си за мен?” И по този начин ние започваме да изнудваме хората, като не вършим Божията правда. Моята жена е добра и ме остави да гледам мача, но аз не вършех Божията правда, докато казах тези неща. И ако искате да разберете колко смирен съм бил наистина, опитайте се да ме прекъснете по време на мача, сигурно щях да избухна, защото грехът ме беше хванал, грехът ме беше оплел.

Бог е казал че мъж и жена трябва да са винаги заедно, нищо не може да ги раздели, аз позволих на една волейболна среща да раздели мен и съпругата ми. Кои са нещата които позволявате да ви разделят от вашите близки, от това да имате общение с Господ? Много често е компютъра, особено при младите, много често е телевизията при по – възрастните – „Листопад“. Замислете се, Господ иска вие да имате Божественото естество във вас и освен това Господ иска, вие да ходите по пътищата които Той отнапред е наредил. И ако вие на най – малкото нещо, един сериал, един волейболен мач, не сте верни на Бог, то как тогава ще сте верни на Бог когато дойде нещо по – голямо? Ние хората обикновено се помпим „Сега ще дойде големия проблем, аз ще съм готов, аз ще съм готов” – идва малък проблем той ни събаря, големия още не е дошъл и Господ сигурно си вика : „Добре че не ти изпратих големия проблем.”

Апостол Павел когато говори за Божието всеоръжие, той имаше една цел, да можем да устоим когато дойде злият ден. Мили приятели злият ден ще дойде за всеки един от нас, за някои може да е дошъл, но Господ е предвидил и това Всеоръжието Си, което може да се сумира в Божественото естество в нас и да вършим делата които Господ от напред е наредил, да вършим за Негова слава. Защото ако ние не сме верни на тези две неща, то като дойде злият ден, ние няма да можем да устоиме. За това Библията ни казва, че ние сме пълноценни в Христос, няма нужда от друго учение, от друга философия, от други книги, други филми по интернет, няма нужда друго да ви обърква мили приятели. Господ е оставил словото си и е оставил само две заповеди. Иначе са: 10 основните, 623 торостепенните. Представете си да трябва да изпълнявате толкова. Исус Христос казва, ако тези двете изпълниш, за другите не се притеснявай, то ще идва от сърце да ги изпълняваш.

Нека да не позволяваме на малки камъчета да обръщат нашата кола, нека да бъдем верни на Бог като знаем, че Той е предвидил за всяко нещо да ни дава сила. Ние никога, ако се доверяваме на Него няма да можем да отпаднем от благодатта Му. Трябва да го знаете това мили приятели, трябва да възлюбим Господа, да предадем живота си на Него и ще бъдем изпълнени, пълноценни в Христос. Няма нужда да търсим доказване от някъде другаде, няма нужда някой трети да ни казва колко сме красиви или колко сме умни и какви неща сме правили. Ние сме пълноценни в Христос!!!

Единственото мнение което важи е мнението на Бог за нас, а Той казва „Ти си пълноценен в
Исус Христос, моят Син, когото изпратих за тебе
!!!”

Leave a Comment