Най-новото

Нашият Бог е Бог, и E верен

апр. 25th, 2014 | By

Нашият Бог е Бог, и е верен  „ И така, да знаеш, че Господ, Твоят Бог, е Бог, верният Бог, Който пази до хиляда поколения завета и милостта към онези, които Го обичат и пазят заповедите Му”  Второзаконие 7:9 В какъв момент се появава този стих?  След изпълненото с чудеса излизане от Египет… След колебливите
>>>>Възкресението и дуализма

апр. 25th, 2014 | By

Въпреки, че Великден отмина – яйцата и козунаците ги изядохме, то Възкресение Христово, бидейки най-великият празник за Християните по света никога не отминава. Главното значение на Христовото възкресение е, че в Исус Христос Бог положи основите на Небесното царство на земята – царство, което ще дойде в пълнотата си в бъдещето, и по-точно, когато земята
>>>>Чувствата

апр. 16th, 2014 | By

Колко важни са чувствата?   За някои хора, те са определящият фактор при взимане на решение. Ако „чувстват”, че трябва да направят нещо, го правят. Това би било чудесно, ако се случи „подтикващата сила”, изворът на чувствата да е съвестта. Тогава „вслушването” в чувствата на съвестта е похвално и богоугодно. Но, когато емоциите са мотивирани от
>>>>Възкресението

апр. 14th, 2014 | By

Смърта и възкресението на нашият Господ и Спасител Исус Христос е било основното събитие, което е направило възможно спасението на Божиите хора от вината и робството на греха. Интересно е да отбележим, че учениците не вярваха това веднага след като техният Господар бе разпънат на кръст и после погребан. Ако Христос бе останал в гроба,
>>>>Наследството за Исав

мар. 18th, 2014 | By

„Но Яков каза: Най-напред продай ми първородството си. Исав рече: Аз съм на умиране, за какво ми е това първородство? И Яков рече: Най-напред закълни ми се. И той му се закле. тогава Яков даде на Исав хляб и вариво от леща; и той яде и пи, и стана, та си отиде. Така Исав презря
>>>>Верен и Истинен

мар. 10th, 2014 | By

“ След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Онзи, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди, и воюва праведно.“ Откр. 19:11. Книгата Откровение е пълна с невероятни образи, символи, пророчества. В нея убедително се говори истината за последните времена от човешката история. Много от пасажите в Откровение предизвикват
>>>>БОГ, КОЙТО ПРОЩАВА

фев. 5th, 2014 | By

Мойсей каза:” И сега, моля Ти се, нека се възвеличи силата на Господа мой, както си говорил: Господ е дълготърпелив и многомилостив, прощава беззаконие и престъпление, и никак не обез-винява виновния, и въздава беззаконието на бащите върху чадата до третия и четвъртия род. Прости, моля, беззаконието на този народ според Твоята голяма милост и както
>>>>БОГ, КОЙТО ВИЖДА

ян. 24th, 2014 | By

“Тогава Агар даде на Господа, Който й говореше, това име: Ти си Бог, Който вижда. Защото каза тя: Не потърсих ли тук Онзи, Който ме вижда?”  Битие 16:13 В какъв момент от живота си Агар се обръща към Бога? Според древната еврейска култура, когато една жена е бездетна, тя може да предостави слу-гинята си на
>>>>Да обичаме като Него

ян. 12th, 2014 | By

Следствието на това да си обичан от Христос е, че започваш повече и повече да обичаш като Него. Библията казва: „всеки, който казва, че живее в Него, трябва сам да живее така, както живя Исус.“ (1 Йоан 2:6). Ако Христос ни е простил, то и ние трябва да прощаваме на другите. Ако Спасителят ни помогна
>>>>Изпълване с Божието присъствие

ян. 6th, 2014 | By

Едно от най-важните неща относно прекарване на време насаме с Господа е наистина да имаме среща с Него. Това означава, простичко казано, да бъдем в Неговото присъствие. Понеже Бог е дух (Йоан 4:24), Той не е божество, с което може да се общува както общуваме с другите хора. Срещата ни с Бог е от друго
>>>>