Archive for декември 2012

Почитай баща си и майка си

дек. 4th, 2012 | By

Днес бих искал да говоря за децата.Едно дете се връщало от Неделен урок и майка му го попитала какво е научило.А то отвърнало,че урокът бил за това как израилтяните превземали Йерихон. Разбира се,майката била любопитна да чуе за това, какво е научило детето й и го помолила да й разкаже.То започнало да разказва:„Израилтяните отиват и
>>>>