Archive for юни 2013

Къде намираш почивка?

юни 25th, 2013 | By

Но гълъбът, понеже не намери почивка за краката си, се върна при него в ковчега Битие 8:9 Нека ти задам един въпрос: Можеш ли да намериш почивка в живота извън ковчега, който е Исус Христос? Ако отговора ти е да, то най-вероятно религиозността ти е най-голямото губене на време, което някога си имал. Има ли
>>>>Истината за християнския живот

юни 18th, 2013 | By

“Когато повярваш“, казват някой „всичките ти проблеми изчезват. Бог изглажда живота ти и той става песен и много лесен.” Други пък казват „като повярваш, проблемите тепърва започват. Преди Сатана не те е закачал, понеже си бил на неговата страна. Сега ще те атакува безмилостно, така че, „затегни коланите“. И двете изказвания са частично верни, но
>>>>