Archive for юни 2014

Бог е вечна канара

юни 23rd, 2014 | By

„ Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Теб уповава. Уповавайте на Господа винаги, защото Господ Йехова е вечна канара” Исая 26:4,5 Понякога християните разтварят Божието Слово и четат оттук-оттам откъслечни пасажи. Те търсят думи, които да са източник на надежда и насърчение за конкретното изпитание, в което се намират. От една страна, самото
>>>>Укрепете немощните ръце и отслабналите колене

юни 1st, 2014 | By

Едно от нещата, които пречат на нашата връзка с Бог е мисълта, че дори и след като повярваме, водим една война с Бог. Това кара, нещата между нас и Бог, често да куцат. Трябва да знаем, че тази война, откакто сме повярвали и Святият Божи Дух е в нас, не е между Бог и нас,
>>>>