Кратки уроци от Цветница

апр. 7th, 2012 | By | Category: Блог, Най-новото

Радвай се много, сионова дъще; възклицавай, йерусалимска дъще; ето, твоят цар иде при тебе; Той е праведен и спасява, кротък и възседнал на осел. Да! На осле, рожба на ослица.

Захария 9:9

Не е постъпил с нас според греховете ни, нито ни е въздал според беззаконието ни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта Му към онези, които се боят от Него, колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни.

Псалм 103:10-12

50Бог не е постъпил с нас според греховете ни.

Нашият Цар – Исус Христос  идва при нас – (а не ние при Него), и идва с мир!

Всичко това означава, че: Ще има вечен мир – който е започнал отсега в сърцата ни, и че този мир носи Спасение. Следователно, “Осанна” означава, “Спасение е дошло.”

Това е надеждата на християните!

Leave a Comment