Лицето на греха

апр. 16th, 2012 | By | Category: Блог, Най-новото

0009zk07

Здравейте мили читатели,днес ще разгледаме част от Божията истина,която е в Библията,до момента,когато Пилат попита народа:

-Какво да правя с Този,Който наричате Юдейски цар?

В началото на Библията виждаме как Адам и Ева съгрешиха и греха влезе в човека заедно със смъртта. По-късно, Бог ги изпъди от Едемската градина. Mотивите на Святата Троица бяха (Бит.3:22-23), че човек не трябва да има достъп до дървото на живота, за да не живее вечно. Защо,  се питаме? Какво стана с човека?

Истината мили приятели бавно се разплита в следващите събития на човешката история описани в Библията. Синовете на Адам и Ева стигнаха до смъртоностна свада. Единия беше убит. След това виждаме, че човек толкова се изврати, че Бог изпрати Птопът и даде шанс на човечеството чрез Ной. После виждаме, че Господ унищожи два града, Содом и Гомор с огън от небе. След това виждаме, как един народ беше изведен със сила от Господа от робство, и след като пред очите му унищожи враговете му като ги потопи в Червеното море, този народ възхвали Бога. Но интересното е, че малко по-късно същия този народ похули Бога и то не веднъж. После, на този народ му бе дадена красива и плодородна земя, но той отново похули и отстъпи от Бог. Следващите поколения съгрешаваха и викаха към Бог и той ги спасяваше, като им изпращаше Съдиите, но после те пак съгрешаваха, след това се покайваха и след като Бог ги спасяваше, те го забравяха.

На края Бог им изпрати Сина Си. Той ги изцеляваше, отваряше им очите към истината,помагаше им, хранеше ги, не ги осъди ,не направи зло срещу тях. Изцери десет прокажени, но само един се върна да Му благодари. След това, хората възхвалиха доброто, като хвърляха дрехите си пред Исус Христос и викаха:

Благословен, който идва в Господното име. Осанна във висините. Израелев цар.

И на следващата седмица,когато Пилат ги попита,какво да прави с Исус Христос.Те викаха и силно настояваха:

-Разпъни Го!Премахни Го!

Каква лудост само, какъв парадокс в човешкото сърце, каква истина, която ни кара да се чудим и да се маем. Как е възможно това, мили хора, как е възможно!? Тези исторически данни направо ни смразяват! Какви обрати в човешките реакции и накрая да причислим Праведният към престъпниците и да пуснем Варава, този който бе убил човек? Защо? Какъв е отговора? Отговорът мили приятели е, че това е лицето на греха. Да, това сме ние хората – поразени от греха!

Но защо Бог ни показва Истината: За да ни унижава? За да ни кара да се чувстваме виновни? Да се депресираме? Отговорът е:

”затова се яви Божият Син,да съсипе делата на Дявола” 1 Йоан 3:8

Истината е в това, че ние трябва да видим реалното, истинското лице на греха с една единствена цел: да намразим злото.

Единственият начин да заобичаме истински, с цялото си сърце нашият  Господ, нашият Създател е да намразим злото. Затова Бог ни дава Истината Си. За това, че ни обича и ни дава реален избор. Злото или Сина на Спасението? Нека всеки сам избере!

Leave a Comment