Връзката ни с Бог

апр. 25th, 2012 | By | Category: Блог

grapevineБог желае нашата връзка с Него да е изпълнена с живот и плодовидост. Такъв християнски живот изисква ежедневна интимна връзка и съзнателно общение с възкръсналият Христос. Християнският живот изобщо не е прошка в миналото, а е ежедневна връзка с Източника на Живот. Резултата от такава съзнателна и продължителна връзка с Исус Христос библията нарича плод. Този плод представя всеки аспект от характера и държанието на християнина и той (плода) расте само чрез връзка с Христос. Господ Исус ни дава този пример, за да можем да разберем нашата връзка с Него.

Аз съм истинската лоза и Моят Отец е земеделецът.  Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва и всяка, която дава плод, подрязва я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в Мен и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мен. Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мен и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да направите нищо. Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва; и ги събират и ги хвърлят в огъня, и те изгарят. Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. Йоан 15:1-7

Leave a Comment