Товарът в нашия живот?

юни 11th, 2012 | By | Category: Блог

Снимка1103_001

Здравейте мили читатели.Отново сме заедно и ще съм радостен,ако разберете,какво означава,да изхвърлим ненужният товар в нашият живот!?

Колкото повече живеем,толкова повече разбираме,че човешкият ни живот е труден и много сложен,изпълнен с тежък физически и умствен труд.Не случайно най-мъдрият човек в историята Соломон,казва:

„ И предадох сърцето си да издиря и да изпитам чрез мъдростта,относно всичко що става под небето. Тежък е тоя труд, който Бог е дал на човешките чада,за да се трудят в него.”Екл.1/13

Когато обстоятелствата,отговорностите,умората се натрупат в нашият живот,ние буквално рухваме.И изведнъж човек се запознава с християнин,който води живот на пълна отговорност и си казва:-Аз не искам да си слагам такъв товар,моя живот без това е доста сложен и натоварен!Но изведнъж четем думите на Исус Христос:

„ Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.”Мат.11/30

Буквално се казва,че който е християнин,живота му ще е лек и благ!Как така?

Библията дава един символ на този свят,че е пустия,спрямо съвършеният Небесен дом.В Старият завет,Божият народ е в пустинята(земният свят)воден от Господ в обещаната земя(Небесният дом,рай).Така християнина минава през този живот,докато не стигне истинският Небесен дом.И когато човек минава през пустинята,той слага в раницата си само единствено това,което е нужно,нито по-малко,нито повече.Затова Исус Христос,ни учи,кое да сложим и кое да изхвърлим от раницата си.Нека да видим един реален пример от живота и как реагира човек,по своя ум и какво щеше да стане,ако реагираше по Божието слово.

Семеен мъж на средна възраст,работи на машина.Има разходи,които го карат,даже да работи и извънредно.И изведнъж началникът,му казва,че започва да работи на две машини,без да спомене за допълнително възнаграждение,като му казва,че ще се справи и да е радостен,че му е дал работа.Материалът за машините,не е качествен и работата не върви.След дълги усилия,мъжът се пречупва и започва,да говори обидни думи,накрая стига до:-Аз напускам работа,ще си търся другаде!

Сега да видим ситуацията през Библията!

„Защото се разбунтуваха против Божиите слова и презряха съвета на Всевишния. Затова смири сърцето им с труд”Пс.107/11-12

Първият камък от раницата е,че човек с Бог работи точно определено време в деня,не се убива от работа,като не може да си изпълнява другите отговорности.Защото:

„А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.”Фил.4/19

Как трябва да работим:

„Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, като работите не за очи като човекоугодници, но със сърдечна простота, боейки се от Господа. Каквото и да вършите, работете от сърце, като на Господа, а не като на човеци.”Кол.22-23

Първо трябва да се покоряваме,да има ред,а не бунт.Второ не трябва да работим,за да ни одобряват и хвалят,а по съвест за Господа.Трето със сърдечна простота,като концентрирано и с радост изпипваме работата,като се наслаждаваме ,че творим и даваме приноса си за хората.Още един тежък камък е очакването от хората.Да видим Словото:

„ Но вие обичайте неприятелите си, правете добро, и заемайте, без да очаквате да приемете назад; и наградата ви ще бъде голяма, и ще бъдете чада на Всевишния; защото Той е благ към неблагодарните и злите.”Лука 6/35

Тука се казва даже,когато даваме на заем да не очакваме,че могат да ни ги върнат.Защо,защото Господ,Го е казал и също,което прочетохме,че Той ще снабди християнина с всичко нужно.

Мили приятели Библията ни показва излишният товар в нашата раница в всяка една сфера на живота,както и полезният товар.И когато оправим багажа си с помощта на Благият Създател,ние ще живеем в пустинята един лек и благ живот в Божият мир.Обичам ви.

Leave a Comment