Препасани с истината през кръста

юни 27th, 2012 | By | Category: Текстове на проповеди

 

Чух една история ,как двама приятели спорели.И единият му казал: „Виж сега, истината е това,което аз мисля ,че е истина. За всеки човек истината е различна.” Но другият приятел му казал,че има истина, има и лъжа, и не може да има две истини. Тогава първият казал: „Покажи ми!”

– „Колко крака има една крава?”

–„ Четири”

– „Добре,обаче ти си мислиш,че опашката на кравата е крак.Колко крака има кравата тогава?”

– „Пет”

– „Грешиш,това,че ти си мислиш,че опашката е крак,не означава,че кравата има пет крака!”

Така е и с истината. Всеки човек си мисли различно нещо.Някой казват,че всички религии са еднакви.Но въпросът излиза:Как може Будизмът да е еднакъв с Християнството,когато двете казват коренно различно.Интересното за Християнството е че е единствената религия ,която казва,че само тя е праведната.Исус казва: „Аз съм пътят и истината и животът.” Всяка друга религия казва, че те са прави, но и другите са прави. Точно затова, много хора обвиняват християнството ,че то не признава другите религии, че не са толерантни. Но факта, че някой нарича опашката крак, не означава, че кравата има пет крака. Ако искаме да сме толерантни към този човек ще кажем: „Ами той си мисли ,че опашката е крак,значи кравата има пет крака.” Но това не е истината. Знаете ли за някои хора в църквата, дори и за повечето хора по света,кравата има пет крака. Защо? Защото опашката я смятат за крак.И на такива хора обикновено Библията им е покрита с дебел слой прах,защото не я четат.И когато някое лъжливо учение се промъква,те са първите,които биват уязвими.Защото те не знаят истината.Могат да я приемат като логика,но една неистина също има логика в нея.Но ако в момента някой дойде и им покаже нещо различно,което е също логически издържано,изгубват основата си.Апостол Павел в Коринтяни казва така: „Но боя се,да не би както змията измами Ева с хитростта си,да се разврати умът ви и да отпаднете от простотата и чистотата,която имате в Христа.” Дяволът никога не каза на Ева ,че Бог греши.Той каза: „Така ли ,наистина каза Бог?” И в момента, когато това нещо го каза, тази жена беше покрита с прах. Та когато ние сме християни, много често става нещо в живота ни, което цялото ни тяло, цялата ни плът ни казва – направи го! Но Библията ни казва, не го прави! И ако нашата Библия е била покрита с прах, то това, което казва Библията няма да има сила за нас. Давид казва така: „Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми.” Какво означава това? Ако цялото ти тяло казва да го направиш. Библият го осветява и казва,че това не е истината.

balteusТа какво е коланът на истината? За това говори Апостол Павел в стих 14: „И така ,стойте препасани с истината през кръста си.” Апостола в тези стихове описва седем вида оръжие на римският войник. И което е най-интересното, започва от колана. Казват, че ресните на колана, които са продължавали надолу към коленете са били за защита. По принцип на обикновен войник няма никакво метално нещо закачено,понеже колкото си по-висш в ранга,толкова повече метал можеш да слагаш на колана си.Ако си обикновен войник,например легионер,то е само една кожа.

mmЗащо апостол Павел започва от колана? Римският войник носи снаряжение около 90 паунда,или 42 kg.Това снаръжение се казва „мулето на Мариус”,Мариус е бил гръцки генерал,който през 100-та г. пр.Хр.,решава,че е добре всеки войник да си носи снаряжението заедно с него, а не в една обща кола.Защото когато ги нападали варварите,изгаряли колата и нямало с какво да строят.Та всеки войник е носил тези неща,в допълнение с щит,копие,меч,малък нож и шлем за главата.По онова време е нямало коли.Един римски легионер е трябвало да ходи средно на ден по 20 мили,което се равнява,около 36 км.Представете си 42 kg всеки ден по 36 км.Как са успявали?Някой ще каже,че те са били много силни хора,но по-късно ще разберем ,че не са.На римският колан те са закачали: мечът,малкият нож и щитът.По този начин, ръцете им са били п

Leave a Comment