Защо възкресение Христово е толкова важно?

май 10th, 2013 | By | Category: Блог, Най-новото

Но сега Христос е бил възкресен 1 Коринтяни 15:20

В навечерието на Възкресение Христово прочетох един коментар и го парафразирам нарочно “не искам да виждам как утре ще се напълни с Христос Воскресе"! Представяте ли си какъв е живота на този човек!? Възкресение Христово е най-великият празник на света, понеже това е основата на християнската вяра, надежда и причината, поради, която ние, християните, имаме силата да обичаме истински – безусловно.

Християнството се крепи на факт: Исус е възкръснал от смъртта, понеже "ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра." 1. Коринтяни 15:19

Божествеността на Христос се изявява най-ярко и намира най-силното си доказателство във факта на възкресението, понеже "по Дух на святост беше обявен със сила като Божий Син чрез възкресението от мъртвите" (Римляни 1:4) Би било напълно нормално да се съмняваме в божествеността на Христос, ако Той не бе възкръснал от мъртвите. Още повече, Христовото съвършенно господство над живота и смъртта зависи напълно от възкресението "Защото Христос затова умря и оживяда господства и над мъртвите, и над живите. Римляни 14:9"

Също така, нашето оправдаване, благословението, което ние наследяваме от завета на Бог с човек е неразривно свързано с победата на Христос над смъртта и гроба, понеже словото казва : "Който бе предаден за прегрешенията ни и бе възкресен за оправданието ни." Римляни 4:25

Още повече, нашето обновление (Мат. 19:28 и Тит 3:5) е свързано с Неговото възкресение, защото "според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите" 1 Петрово 1:3

И най-вече, нашето възкресение е свързано с Неговото възкресение понеже, "ако обитава във вас Духът на Този, Който е възкресил Исус от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, Който живее във вас." Римляни 8:11

Ако Христос не бе възкресен, тогава и ние няма да бъдем възкресени, но, ако е възкръснал, тези, които са починали в Христа няма да погинат, а в плътта си ще видят техният Бог.

По този начин, нишката на възкресението върви през всеки един аспект от живота на вярващия. От неговото съживяване за Бог, до пълнотата в слава, в която ще бъде пред своя Господ. И всичко това ни е обещано защото „сега Христос е бил възкресен“. Ето защо възкресение Христово е най-важното събитие в цялата човешка история!

Leave a Comment