Емануил – Бог с нас!

дек. 16th, 2013 | By | Category: Блог

Immanuel

Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил {Т.е., Бог с нас.}. Исая 7:14

Емануил не означава „ние с Бог“, а „Бог с нас“. От тук трябва да си зададем въпрос, къде ще бъде Бог с нас? Най-често срещаният отговор е, че ще бъде с нас във вечният ни дом, който сам Той подготвя за нас.

Понякога пеем една песен „Тоз свят не е мой дом“, което е така, но това е само половината истина. По правилно би било да кажем „този свят, както е сега, под проклетията на греха, той не е мой дом.“ Дори, по-правилно би било да признаем , че „този свят, първоначално бе нашият дом,“ и трябва да добавим с вяра, че „този свят, един ден, освободен и изцерен от проклетията на греха, ще бъде нашият дом.“

Когато умрем, ни казва Словото, отиваме в Рая, там ще бъдем с Христос, и ще бъде място на блаженство. Но, Библията също ни казва, че там не е нашият дом. Раят е междинна станция/състояние. Тези от нас, които сега са с Господа ожидат възкресението си телом и живот в Новата земя, където Христос ще царува завинаги.

Какво да правя с тази информация: въплъщението на нашият Спасител трябва да ни напомня, че един ден ще сме с Христос завинаги. И нека така да живеем живота си, че да показваме на другите Пътят към Него.

Leave a Comment