Бивайте подражатели на Бог

ян. 1st, 2014 | By | Category: Блог, Най-новото

troyanddadЕдна от най-пренебрегваните, но най-прекрасни характеристики на Бог е Неговата благост. Чували сме за мира Му, за любовта Му, за справедливостта Му, но почти не сме чували за Неговата благост. Това е много важна Божия характеристика, нека видим няколко стиха от Словото относно нея;

  • Води към покаяние – Божията благост е назначена да те води към покаяние – Римляни 2:4
  • Прави ни праведни – Но Бог ги прави праведни чрез своята благост даром, като ги освобождава от греха чрез Христос Исус. Римляни 3:24
  • Държи ни към Бога – Виж тогава благостта и строгостта на Бога: строгост към падналите, а божествена благост към теб, ако останеш в тази благост; иначе и ти ще бъдеш отсечен. Римляни 11:22

Невероятни стихове. Сега, нека за секунда да си представим, че Бог не е благ. Какъв ли щеше да бъде живота ни?

Представете си, ако Бог не бе благ с нас? Ако говореше зад гърба ни? Ако клюкареше по наш адрес? (Бог ми каза, че си съгрешил – ако е от Бог, Той ще ти каже и кой е греха, понеже Бог няма да иска другият да се мъчи и страда в неведение. Много хора страдат от такива „доброжелатели“/манипулатори.). Представете си ако не можехме да Му се доверим? Ами  ако се съмнявахме дали ни казва истината? Ами, ако винаги ни се ядосваше и палеше на четвърт оборот?

Страшен би бил този живот, нали? Словото ни казва друго:

защото Той е благ към неблагодарните и злите. Лука 6:35

Нека сега обаче да обърнем монетата  – Вие благ човек ли сте? Библията ни казва, да сме благи, като по този начин подражаваме/имитираме Бог:

Бъдете благи и състрадателни един към друг и винаги си прощавайте, така както Бог ви прости в Христос. И тъй, бивайте подражатели на Бога, като възлюбени чада; Ефесяни 4:32-5:1

Представете си, че вие не сте благ човек! Как биха се чувствали хората, които са около вас?

Нека се молим с това: Господи, благодаря Ти, че си благ към мене грешника. Благодаря ти, че си Верен, Истинен, че не говориш зад гърба ми, че ми помагаш, и че мога да Ти се доверя. Господи, аз искам да приличам на Теб, искам да подражавам на Теб. Не искам да съм всезнаещ, все можещ, а да съм благ/а към тези, около мен, независимо дали са ми приятели или неприятели. Господи нека чрез Твоята помощ да успея да определям поведението и настроението си, така, да разбирам дали нараняват Теб или не, и съзнателно да мога да избера, когато дойде момента, тези, които Ти носят радост. Нека не се поддавам на емоциите си. Това не ме освобождава, това е наченка на егоизъм. Нека не задушавам, не наскърбявам и не пренебрегвам Святият Ти Дух, който живее в мен. Искам да Ти подражавам, Господи! Амин

Бидейки в този молитвен дух, моля, прочетете следните пасажи от Ефесяни четвърта и пета глава. Те са изпълнени с практични съвети, как можем да сме благи един към друг, особено в Църквата:

Затова отхвърлете от себе си лъжата! „Всеки трябва да казва истината на ближния си“,защото всички сме части от едно и също тяло.  „Гневете се, но не вършете грях.“ И нека гневът ви се стопи, преди слънцето да е залязло. Не позволявайте на дявола да ви победи. Който е крал, не трябва вече да краде, а да работи и да върши нещо полезно със собствените си ръце, за да има какво да споделя с онзи, който е в нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устните ви, а само онова, от което хората се нуждаят, което е добро за духовното им изграждане, така че да помага на онези, които ви слушат.  И не наскърбявайте Божия Свят Дух, защото той е доказателство, че принадлежите на Бога, до деня, в който Бог ще ви освободи.  Всякаква язвителност, ярост, гняв, викане и клевета трябва да се премахнат от вас заедно с всяко зло.  Бъдете благи и състрадателни един към друг и винаги си прощавайте, така както Бог ви прости в Христос. И тъй, бивайте подражатели на Бога, като възлюбени чада; и живейте в любов, както и Христос ни обикна и даде живота си за нас, като се принесе в благоуханна жертва пред Бога.  Сред вас не трябва дори и да се говори за сексуални грехове, всякакъв вид морална нечистота и алчност, както е редно за святи хора. Нито трябва да се чуват срамни думи, глупави приказки или мръсни шеги, които не ви подхождат, а напротив – да има думи на благодарност. Знайте, че няма да наследи царството на Христос и на Бога този, който върши сексуални грехове или морално нечисти постъпки и който е алчен, което е същото като да е идолопоклонник.  Не позволявайте никой да ви заблуди с празни думи. Поради всички тези неща Божият гняв ще се стовари върху онези, които не се покоряват. Не участвайте заедно с тях в делата им.  Казвам това, защото имаше време, когато тънехте в тъмнина, но сега сте изпълнени със светлина в Господа. Живейте като хора, които принадлежат на светлината.  Светлината носи всяка благост, праведен живот и истина.  Винаги се старайте да разпознавате каква е Божията воля.  Не участвайте в делата, които принадлежат на тъмнината и които не носят нищо добро, а напротив – разобличавайте ги. Защото е срамно дори да се говори за тайните им дела. Внимавайте как живеете и не постъпвайте неразумно, а като мъдри хора, които използват всяка възможност да вършат добро, защото времената са зли. Не бъдете глупави, а разберете какво иска Господ от вас. И не се напивайте вече с вино, защото това ще ви унищожи духовно, а се изпълвайте с Духа. Поучавайте се един друг с псалми, химни и духовни песни. Пейте и съчинявайте мелодии на Господа със сърцата си и винаги за всичко благодарете на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос.

 

 

Leave a Comment