БОГ, КОЙТО ВИЖДА

ян. 24th, 2014 | By | Category: Блог, Най-новото


“Тогава Агар даде на Господа, Който й говореше, това име: Ти си Бог, Който вижда. Защото каза тя: Не потърсих ли тук Онзи, Който ме вижда?”  Битие 16:13

В какъв момент от живота си Агар се обръща към Бога?

Nature_Other_Lonely_Tree_031434_

Според древната еврейска култура, когато една жена е бездетна, тя може да предостави слу-гинята си на своя съпруг, за да придобие дете от нейната утроба. Макар че Агар по произход е египтянка, като слугиня, тя се оказва в такава ситуация и забременява от Аврам. Агар повишава самочувствието си, счита се за по-достойна, по-превъзходна като жена, защото носи детето му. Библията казва, че тя започва да “презира” господарката си. От своя страна, Сарая, за която бездет-ството е голяма болка и дългогодишно несбъднато очакване, се наскърбява от поведението на слу-гинята. Сарая обвинява Аврам за ситуацията, в която е принудена да търпи самодоволството на една слугиня. Аврам не желае съпругата му да се чувства унижена и й разрешава да постъпи както сметне за добре. Сарая започва да се отнася зле с Агар. Толкова зле, че бременната жена побягва сама в пустинята.

Дотук може би разказът ни прилича на житейска драма. Ако не знаехме кои са героите, дори бихме си помислили, че това е една съвременна история на объркани взаимоотношения. Но, както във всяка “обикновена” библейска случка, и тук можем да видим не само плетеница от човешки проблеми, а и Божествения план, който прозира като основа, и в който те са всъщност втъкани.

Въпреки, че Агар не бе богоизбраната и законна жена, от която Бог бе планирал да дари Аврам с потомство, нейният човешки вик, нейната неволя бяха важни за Създателя.  Бог я видя в страда-нието й. Бог я чу. Той изпрати Ангела си, който 3 пъти й проговори. Божията воля бе този ангел да я пресрещне в пустинята. Да я утеши в плача. Да я насърчи за детето, което ще се роди, и да я насочи да се върне при господарката си Сарая. Каква добрина прояви Бог към тази чужденка!

Какво е общото между Агар, Сарая и Авраам?

И тримата се сблъскват с проблеми в живота си, за които изобщо не бяха подготвени. Като че ли точно на тях не трябваше да им се случат. Аврам и Сарая например, очакваха потомство, обеща-но им лично от Бога. Вместо това, точно те трябваше месец след месец да се справят с приливите на разочарование, объркване, страхове и съмнения в Божието обещание. И така година след година забременяването просто не се случваше!

Агар пък, се оказа въвлечена в един човешки план, планът на Сарая. Само за няколко месеца тя като че ли стана средство за благословение и повод за радост на Аврам, а после бе отхвърлена и зле третирана от Сарая. Какво ли и е било – първо е донесла чудесна новина, започнала е майчинство в една специална и дългоочаквана бременност, а скоро длед това (възгордявайки се от цялото внима-ние към нея), Агар предизвиква Сарая и в крайна сметка побягва като скитница. Огорчена дотолко-ва, че предпочита бягство в пустинята, отколкото да гледа лицето на Сарая. Но! Агар, Сара и Авраам имаха своята лична връзка с Бога. На съпругът и съпругата Бог даде нови имена, които ги определят като родоначалници и плодовити родители. Господ наистина ги дари с обещаното потомство. В трудния момент от живота си, слугинята пък чу утехата на Ангела. Чрез него Бог даде име на детето, което щеше да се роди – Исмаил (означава “ Когото слуша Бог”). Агар осъзна, че Бог я е видял как страда. Затовар на свой ред, тя даде име на Бога. Такова име, което Му подхожда и е истинно, защото тя от опит Го позна: Ти си Бог, Който вижда.

Изводи:

  • Бог вижда, когато сме притиснати от болезнени обстоятелства, ако сме в трудни взаимо-отношения с близки или висшестоящи хора.
  • Божият план за нас не е да живеем удобен живот. Кризите не идват случайно или по грешка. Те са повод, възможност Бог да разкрие Себе Си. Бог иска да бъде познат на нас и на хората край нас.Той допуска животът ни да минава през необичайни обстоятелства и заплетени случаи, защото именно в тях се вижда най-ярко Неговата мъдрост, сила и грижа. И ако ние останем послушни, Бог ще ни даде ново име. Ако не сега, тук на земята, то един ден, със сигурност ще чуем обращението: “Ела, добри и верни слуго …”

Габриела Маджарова

 

Leave a Comment