Верен и Истинен

мар. 10th, 2014 | By | Category: Блог, Най-новото

“ След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Онзи, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди, и воюва праведно.“ Откр. 19:11.

Книгата Откровение е пълна с невероятни образи, символи, пророчества. В нея убедително се говори истината за последните времена от човешката история. Много от пасажите в Откровение предизвикват дълбоко вълнение на съвестта, както на невярващия читател, така и на дългогодишния християнин. Причината за това е, че там Бог е разкрит като Съдия. Творецът на всеки човек, който изобщо някога е съществувал, ще го погледне лично със святите Си очи, защото всеки един ще трябва да застане пред престола Му. Тогава Бог, като Съдия ще даде Своята преценка за живота на лицето, а от там и за бъдещето на душата . Повече от нормално е разумният човек да изпита страхопочитание пред Бога, при мисълта за вечен ад или рай.

Образът на Исус Христос в цитирания пасаж, където Той е Ездачът на бял кон е едновременно величествено-страшен и насърчително-силен. Величествено-страшен, ще бъде за онези, които не са повярвали в Него и не са се покорили на Божиите праведни наредби. За тези хора, нашият Господ Исус Христос няма вече да изглежда като беззащитна жертва, религиозна митологична фигура или личност, която може да бъде все така пренебрегвана. Не! За тези хора, Исус Христос ще се яви като Истинен. Те ще осъзнаят, че Той наисина е съществувал и още е жив. Ще осъзнаят, че жертвата Му наистина е била най-ценния дар, поднасян някога към тях. И за първи път, те ще се ужасят, че са пренебрегвали тази най-могъща и величествена Личност, пренебрегвали са Самия Бог.

В онзи момент на среща с Божия Син, невярващите ще бъдат покосени от истината за Истината! Какво страшно преживяване ще е.

Исус Христос към невярващите и нечестивите ще се яви ужасяваща Истина. Но към избраните и удобрените, Той ще се яви като Верен. Толкова скъп ще бъди този момент за всички християни- да видят Сина в цялата му реална сила и могъщество. За християните, които приживе са търпели неправди или дори са преминали с мъченическа смърт, Той ще бъде вдъхновяващо силен Пълководец и Защитник на правилното. За всяка една неправда към тях, Бог, Съдията, ще отсъди справедливо. Към техните тайни молитви и вик, когато са били онеправдавани, Бог ще реагира честно и ще ги защити. Верен на правдата, Съдията ще отмъсти за всичката невинна кръв, проливана на земята.

Ето такъв ще бъде Исус Христос в края на дрите- едновременно Верен и Истинен.

Сега, като имаме предвид сериозността на Страшния Съд, можем да се замислим отново над постъпките си. Ако отскоро съвестта ни ни изобличава за нещо, не е ли най-разумно час по-скоро да поискаме прошка от Бога и хората?

Ако пък сме се заблуждавали, че Бог е безразличен към неправдите, които търпим, може би трябва да се опомним. Смирено и тихо да Му отдадем поклон в сърцата си като на Верен Съдия.

А ако сме изговаряли огорчено към някого думите:“Бог да те съди!“, може би е редно с трепетно сърце да размислим пак. Дали наистина желаем строгия, страшен Съд над този човек? Или бихме могли смирено, по примера на първия мъченик за вярата-Стефан, да поправим отношението си и да кажем: “ Господи, не му зачитай този грях!“

Габриела Маджарова

Leave a Comment