За да не се отклони куцото …

юли 1st, 2014 | By | Category: Блог, Най-новото

Затова „укрепете немощните ръце и отслабналите колене“ и направете за краката си прави пътища, за да не се отклони куцото, но, напротив, да бъде изцелено. Евреи 12:12-13

272Говорейки за Божията благодат, автора на Евреи ни окуражава да вървим смело и здраво по пътя на вярата. Вървейки в този път, ние трябва да внимаваме за атаката на греха отвътре: поддаване на плътски желания, или загърбване на вярата заради нещо светско.

Християните трябва да вървят така смело, че техните видими за всички радост и благословения (които между другото, винаги са били свидетелство, толкова силно, че е довеждало до победа над врага), да укрепят слабите така, че те да осъзнаят, че и в техният живот има радост и благословения от Господ.

Пътят по Бога е трябвало да бъде отъпкан от едни, за да може да бъде по-лесен за други, които са слаби по душа или вяра (куцото), и така, тези слабите, да придобият кураж и да се чувстват по-силни, понеже са усетили Божиите благословения и грижа.

Нека ние, по-силните във вярата да помагаме, а не да отежняваме живота на вяра на тези, които са все още „куци“ във вярата, а с благодат да им помагаме.

От друга страна, тези от нас, които Словото нарича „куци“ във вярата тябва да знаят нещо: Християните не трябва да вървят сами, нито сами да си носят теготите. Ние трябва да намерим сила и окуражение в това, че Святият Дух въздига тези, около нас, и да знаем, че Този същият Дух въздига и подкрепя нас.

 

 

Leave a Comment