май 27th, 2015 | By | Category: Блог, Най-новото

„Ето, аз ви научих повеления и съдби, според както Господ моят Бог ми заповяда, за да вършите според тях в земята, в която влизате да я наследите. И тъй, пазете и вършете ги; защото това е мъдростта ви и благоразумието ви пред очите на племената, които, като чуят за всички тия повеления, ще рекат: Ето, мъдри и разумни люде са тия на тоя велик народ. Второзаконие 4:5-6“

god-touches-adam

Мъдростта не е знанието за света, а знанието за Бога. Човешката мъдрост дори може да ни доведе до съмнения и отричане от Божиите пътища (1 Кор. 1:18-25). Божията цел да създаде народ за Себе Си бе с цел да покаже мъдростта Си на света, чрез подчинението на Неговите хора (Захария 8:23). И така, разбираме, че докато Израилтяните са следвали Бог, Той е щял да ги благославя и мъдростта от това, да се подчиняваш на Бог е щяла да бъде очебийна за другите народи.

Бог ни дава същата възможност да основем живота си на Неговата мъдрост. Когато невярващ човек взима важни решения, те трябва да разчитат на знанието и разбирането си за нещата. Божият Дух, който е в тези, които вярват в Него ни води (Йоан 16:13). Святият Дух ще отвори очите ни към истината на Писанието, за да можем да видим нещата от Божията гледна точка, от Неговата перспектива. И това е много важно, понеже само Бог знае бъдещето, така че само Той може да ни води към правилните решения.

Направете всичко възможно да позволите на Бог да ръководи живота ви и тогава, тези, които са около вас ще видят истинска мъдрост, но не светска мъдрост, а Божията. Други ще бъдат объркани относно това, какво да правят в този объркан свят, но Бог ще ни води безопасно при взимането на правилните решения в живота. Вашето семейство ще бъде благословено, понеже вие взимате правилните решения. Вашите приятели, ще имат мъдър съветник във ваше лице. Вашият живот на подчинение ще показва мъдростта, която идва от това да оставим Святият Дух да ни води.


Leave a Comment