Няма връщане назад

май 25th, 2011 | By | Category: Проповеди

Никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство. Лука 9:62.

plwТова, което Исус каза с тези думи бе: “Ако ще ме следвате, вие трябва да оставите всичко предишно, цялото си минало. Вие трябва да се забравили, да сте изгорили мостовете със старият си живот. Няма връщане назад.“

Когато отидем при Христос, ние трябва да обърнем лицето си към Него – мястото на пълното ни посвещение. Хиляди неща могат да ни разсеят – светът, фалшиви вярвания/религии, тревоги, гняв, страх, вина и обезокуражение. За да сме Му верни – ние не трябва да обръщаме внимание на тези неща, а да гледаме право към Него.

Това, за което Христос на призовава е, да сложим ръка на ралото, краката в нивата, очите да са ни насочени към Него и никога да не поглеждаме назад.

По-долу можете да чуете или да свалите на компютъра си серията проповеди озаглавени “Няма връщане назад”

П-р Г. Гърдев – Няма връщане назад

П-р Г. Гърдев – Няма връщане назад 2

П-р Г. Гърдев – Няма връщане назад – 3

Leave a Comment