Истинският живот

сеп. 30th, 2011 | By | Category: Блог, Най-новото

niagara-falls

Здравейте отново мили читатели!Тези редове,ще ни насочат ума към нещо много важно,за хората,на които Господ Христос се е открил.Библията=Божието Слово,има много насърчителни моменти за християнина,но и има много силни и тежки неща,които трябва да приемем и следваме.Най-важния момент за всеки ново повярвал е да приеме думите на Христос от Лука 14:33 ”И така,ако някой от вас не се отрече от всичко,което има,не може да бъде Мой ученик”. Стъписващи думи,шокиращи нашите сърца.Да се откажа от всичко?Да не правя вече това?Да не се съобразявам с моя ум?И много и много,подобни въпроси в нашия ум,направо ни разбиват и правят на пух и прах.Има ли отговор Божието Слово за това,как мога да се справя с тези тежки думи?Разбира се затова и сме тука,да го видим и разберем.Кое ни кара наистина да се откажем от всичко за Христос?!Има една много любопитна история в Йоан гл.6,в нея Христос каза едни за това време неразбираеми думи,едни думи,които направо парализираха даже и учениците.Той ги каза в синагогата в Капернаум.Йоан 6:53 ”Истина,истина ви казвам:Ако не ядете плътта на Човешкия Син и не пиете кръвта Му,нямате живот в себе си”Сега ние знаем,че това са символи,Христос е Словото,небесния хляб,което консумираме и приемаме,а кръвта е жертвата,която ни изкупва.Да ама тогава,тези слова са звучали буквално като канибализъм.Затова и мнозина от учениците възкликнаха:Йоан 6:60 ”Тежко е това учение,кой може да го слуша?”и за жалост отстъпиха назад.Но имаше други,които бяха също шокирани,но останаха с Христос.Защо?Какво ги накара макар и стъписани и неразбиращи да останат с Христос?Исус ги изпита:Йоан6:67”Да не искате и вие да си отидете?Ключовият момент да станем истински ученици на Господа е нашия ум към Него.Как отговори Петър: ст. 68,69 ”Господи, при кого да отидем?Ти имаш думи на вечен живот и ние вярваме и знаем,че Ти си Христос,Син на живия Бог,Святия Божий.” Да, вярно е че после апостолите направиха грешки,даже и отричане,но техният ум беше променен в Божията истина Христос и Бог чрез тях промени света.Няма другаде живот приятели,извън Христос всичко е мъртво,това е преломния момент за християнина,пълна вяра=доверия в Господа Христа!Нека не се заблуждаваме,че можем да живеем,ако не приемем тези слова на Спасителя.Ако ги приемем мили читатели,ако ги вкусим и консумираме в нашият живот,знаете ли какво ще се случи с него???!!!Йоан7:38 ”Ако някой вярва в Мене,реки от жива вода ще потекат от утробата му,както казва Писанието.” Да, живот по-силен, даже по-силен от най-големият в света водопад на Ниагара. Живот само и единствено в Христос,извън ученичеството няма нищо!Слава на Христос.Амин.

Leave a Comment